Sartu orain 2013ko Prestakuntza trinkoan erakundeen konstelazioetan eta coaching sistemikoan

"Konstelazio batek edozein erakunde edo sistemari buruzko oinarrizko egiak argitara ekartzeko ahalmen aparta dauka"
(Jan Jacob Stam)

Accede ya a la Formación intensiva en constelaciones organizacionales y coaching sistémico de 2013

"Una constelación tiene la capacidad única de sacar a la luz verdades fundamentales acerca de cualquier organización o sistema"
(Jan Jacob Stam)

berrikuntza eta kreatibitatea - innovación y creatividad
PDF deskargatu Descargar PDF Download PDF

Prestakuntza trinkoa erakundeen konstelazioetan eta coaching sistemikoan 2011

Formación intensiva en constelaciones organizacionales y coaching sistémico. 2011

Prestakuntzaren helburuak

Erakundearen ikuspegi sistemikoa ezagutzea eta ulertzea.

Beharrezko gaitasunak eskuratzea Erakundeen Konstelazioak eta Coaching Sistemikoa emateko, erakundeen etengabeko hobekuntza eta garapena laguntzeko helburuarekin.

Ikasketa espazio bat sortzea esperientziatik abiatuz, parte-hartzaileek erakundeen testuinguruan izan dituzten zailtasun kontakizunen inguruko lanarekin.

Objetivos de la formación

Conocer y comprender una visión sistémica de la organización.

Adquirir las competencias necesarias para facilitar Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico, con el objetivo de favorecer la mejora continua y el desarrollo organizacional.

Generar un espacio de aprendizaje desde la experiencia con el trabajo sobre relatos de dificultad en el contexto organizacional aportados por las personas participantes.

Hartzaileak

Erakundean hobekuntzak sartu nahi dituztenak:

 • Erakunde eta enpresen arduradunak (zuzendaritza batzordea, gerentzia, sustapena…). • Sail eta prozesuen arduradunak: GGBB, Administrazioa, B+G, Komunikazioa, lantalde operatiboak, proiektuak, …
 • Aholkulariak eta trebatzaileak honako esparru hauetakoak: erakundeen garapena, planifikazio estrategikoa, antolaketa diseinua, gainbegiratzea, coahing, kalitatea…
 • Lantaldeen arduradunak (profesioanlak / boluntarioak)

Tresna hau hainbat esparrutan sartu nahi dutenak: aholkularitza, coaching, esparru psikosoziala, hezkuntza, eta abar.

A quién se dirige

A quiénes deseen introducir mejoras en la organización:

 • Responsables de organizaciones y empresas (junta directiva, gerencia, promoción…).
 • Responsables de áreas y procesos: RRHH, Administración, I+D, Comunicación, equipos operativos, proyectos,…
 • Personas consultoras y formadoras del ámbito del desarrollo organizacional, planificación estratégica, diseño organizativo, supervisión, coaching, calidad…
 • Responsables de equipos (profesionales / voluntariado).

A quiénes quieran introducir esta herramienta en diversos ámbitos: consultoría, coaching, ámbito psicosocial, educación, etc.

Egitaraua

Iraupena: 164 ordu (Bertaraturiko 144 ordu, eta zuzendutako eta lagunduriko 20 orduko talde praktikak)

9 modulu ostiraletik larunbatera, urtarriletik abendura bitartean. Saioen artean, gainera, bi orduko praktika gainbegiratuen topaketa izango da.

* Azaroaren 7 eta 8ko modulua astelehenetik asteartera bitartean izango da.

Ikusi Egitarauaren edukiak

Programa

Duración: 164 horas (144 horas presenciales y 20 horas de prácticas grupales dirigidas y acompañadas)

9 módulos de viernes y sábado todo el día de Enero a Diciembre. Además entre sesiones habrá un encuentro de practicas supervsadas de dos horas de duración.

* El módulo del 7 y 8 de noviembre será lunes y martes

ver contenidos del programa

Datak

 • Urtarrilak 21 eta 22
 • Otsailak 11 eta 12
 • Martxoak 11 eta 12
 • Apirilak 15 eta 16
 • Maiatzak 13 eta 14
 • Ekainak 10 eta 11
 • Irailak 23 eta 24
 • Azaroak 7 eta 8
 • Azaroak 25 eta 26

Fechas

 • 21, 22 Enero.
 • 11, 12 Febrero.
 • 11, 12 Marzo.
 • 15, 16 Abril.
 • 13, 14 Mayo .
 • 10, 11 Junio.
 • 23, 24 Septiembre
 • 7 y 8 noviembre
 • 25 y 26 noviembre.

Ordutegia

 • Ostiraletik larunbatera, lanegun osoa (10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara)
 • Azaroaren 7an eta 8an ordutegi bera.

Horario

 • De viernes y sábados jornada completa (10 a 14 y de 16 a 20 horas)
 • 7 y 8 de noviembre mismo horario

Prestakuntza taldea

Prestakuntza egitarau honetan erakundeen konstelazioen esparruan dauden nazioarteko “entrenatzaile” arrakastatsuenetariko batzuk parte hartzea aurreikusi da. Etengabe hazten ari den esparru berri honetan eskarmentu handia duten benetako profesionalak:

 

Prestakuntza eta praktiketako koordinatzaile Tutorea: Asier Gallastegi

Equipo de formación

Para este programa de formación se prevé contar con algunos de los “entrenadores” más exitosos a nivel internacional del área de las constelaciones organizacionales. Un equipo de verdaderos profesionales con gran experiencia en ésta nueva área, en constante crecimiento:

 

Coordinador tutor de formación y practicas:
Asier Gallastegi

Ziurtagiria

Prestakuntza, EDE Fundazioak ziurtatuko du eta prestakuntza egitaraua osatzen duten entrenatzaile orok.

Prestakuntza honek infosyon Erakundeen Konstelazioetan ziurtagiri profesionala eskurazteko baldintza guztiak betetzen ditu.

Certificación

La formación será certificada por Fundación EDE y por cada uno de los entrenadores que forman parte del programa formativo.

Esta formación cumple los requisitos para lograr la certificación profesional en Constelaciones organizacionales de infosyon

Prezioa

Prestakuntza ekintzak 2.500 euro balio du. Bi epetan ordaintzeko aukera dago, % 50 matrikula egiterakoan, eta beste erdia 2011ko martxoaren 1a baino lehen.

Ordainketa modua: dirua BBK-ko honako kontu honetan sartuz: 2095 0002 60 91 04008793

Precio

El precio de la acción formativa será de 2500€. Existe la posibilidad de pagar en dos plazos, el 50% del importe al formalizar la matrícula y el 50% restante antes del 1 de marzo de 2011

Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK; 2095 0002 60 91 04008793

Tokia

Arrupe Etxea. Padre Lojendio kalea, 2. Bilbo 48008. (Abandoko metro geltokiaren parean, Corte Ingles atzean).

Lugar de realización

Arrupe Etxea. c/ Padre Lojendio, 2. Bibao 48008 (Altura metro Abando detrás del Corte Inglés)

Matrikula

Matrikula egiteko jarri harremanetan Maria Carrascalekin.

e-posta: mcarrascal@fundacionede.org
telefonoa: 944009999 / 615759154 

Matrícula

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con María Carrascal

Email: mcarrascal@fundacionede.org
Teléfono: 944009999 / 615759154 

 
berrikuntza eta kreatibitatea - innovación y creatividad