indartu
sareak
antolaketa babestu eta sendotzeko programa
programa de apoyo y fortalecimiento organizacional
ZUZENDARITZA- BATZORDEAK INDARTUZ   FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS
EDE Fundaziotik, zure erakundera jotzen
dugu hirugarren sektoreko erakundeen
artean batera egindako lan-esparruan
parte har dezazuen eskaintzeko, erakundeak sustatzen adituak diren pertsonez lagunduta eta erakunde bakoitzean zuzendaritza-batzordeen funtzionamendua hobetzeko
eta partekatutako ikaskuntzak sortzeko.
  Desde Fundación EDE nos dirigimos a vuestra entidad para ofreceros participar en un espacio de trabajo conjunto entre organizaciones del tercer sector, acompañado por personas expertas en fortalecimiento de organizaciones, para impulsar la mejora en el funcionamiento de las juntas directivas en cada una de las organizaciones y generar aprendizajes
compartidos.
Proposamen hau Indartu programaren
baitan kokatzen da, Bizkaiko hirugarren sektoreko erakunde txikiak eta ertainak (esku-hartze sozialekoak) sustatzeko
BBK Gizarte Ekintzaren eta EDE
Fundazioaren arteko lankidetzan
sustatuta.
  Esta propuesta se enmarca en el programa Indartu, impulsado en colaboración entre
BBK Obra Social y Fundación EDE, de
fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector de Bizkaia, pequeñas y medianas, del ámbito de la intervención social.
Informazio hau zuen interesekoa izango delakoan, jaso ezazue gure agur beroa.   Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibir un cordial saludo.
Jaime Garcia
EDE Fundazioa Aholkularitza Soziala
  Jaime García
Consultoría Social de Fundación EDE
pdf Informazio gehiago
Más información
ede taldeabbk