Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
prestakuntza irekia - formación abierta

GORPUTZA ETA EMOZIOA ELKARRIZKETETAN

Biodantza-tailerra

EL CUERPO Y LA EMOCIÓN EN LAS CONVERSACIONES

Taller de biodanza

   

Noizbait pentsatu edo esan al duzu "ez dut aldarterik hizketaldi hau izateko edo, agian, zure elkarrizketa erosoa izan zela sentitu zenuen, edo aurkakoa? Edo agian ez zara ausartu hizketaldi garrantzitsu bat izaten, aldarte egokirik ez izateagatik?

Gure gorputzarekin eta emozioekin harremanetan egoteak elkarrizketa ugaritarako gorpuztasun eta emozionalitate hobeak izatea errazten digu. Haiek bizitzeak, bereizteak eta indartzeak gure elkarrizketetan emaitzarik onenak izan ditzagun prestatzen gaitu. Elkarrizketek osatzen dute gure oraina eta etorkizuna; ez ditzagun jakintzat eman ahaztu samar dauden edo itzalean ditugun eremu hauek: gorputza eta emozioa. Esperientzia pertsonala eta taldeko esperientzia eraldatzailea izateko aukera eskaintzen dizugu, ikaskuntza aberatsa eta taldeko presentziak ematen duen ahalmenarekin.

¿Alguna vez has pensado o dicho, "no tengo cuerpo para tener esa conversación, o tal vez, sentiste que tu conversación fluyó, o lo contrario…? O tal vez, no te has atrevido a tener una conversación importante por no estar en la emoción adecuada?

Estar en contacto con nuestro cuerpo y sus emociones nos facilita el reconocimiento de la mejor corporalidad y emocionalidad para distintas conversaciones. Vivenciarlas, distinguirlas y fortalecerlas nos prepara para los mejores resultados posibles en nuestras conversaciones. Las conversaciones tejen nuestro presente y nuestro futuro, no demos por obvios estos ámbitos un tanto olvidados o en la sombra: el cuerpo y la emoción. Te ofrecemos la oportunidad de una experiencia personal y grupal transformadora, rica en aprendizaje y con el poder que da la presencia de un grupo.

JASOTZAILEAK

   

DIRIGIDO A

 • Inguruarekiko konexioaren bidez, euren ongizatean eta garapen pertsonalean interesatutako pertsona guztiei.
 • Komunikatzeko beharra duten edozein esparrutako profesionalak: gizarteko eskuhartzea, osasuna, hezkuntza, coaching, psikologia, enpresa, etab.
 • Todas las personas interesadas en su propio bienestar y desarrollo personal, en conexión con su entorno.
 • Profesionales de cualquier campo para los que la comunicación es importante: intervención social, salud, educación, coaching, psicología, empresa, etc.

HAUETARAKO BALIOKO DU

   

SERVIRÁ PARA

 • Elkarrizketetan gorpuztasunaren garrantzia bizitzea eta bereiztea.
 • Gorpuztasunarekin lotuta dauden emozioak sentitzea eta bereiztea.
 • Axola diguten eta eraginkortasun handiagoz izan nahi ditugun elkarrizketak bereiztea.
 • Gure konplexutasunean eta misterioan izaki bizidun garen heinean besteei begiratzea eta geure buruari begiratzea, errespetuz.
 • Gure emozioen mundua hobeto erabiltzea eta ulertzea, gorputzarekin eta hizkuntzarekin lotuta.
 • Harremanak egitearen eta loturak ezartzearen garrantzia sentitzea.

 

 • Experimentar la Biodanza, una metodología potente de desarrollo personal.
 • Reestablecer el equilibrio psicofísico, reducir el estrés y las tensiones orgánicas y musculares.
 • Aprender a integrar lo que pensamos, sentimos y hacemos en el aquí y ahora.
 • Ayudar a superar carencias emocionales, aprendiendo que el encuentro es fuente de vida.
 • Contribuir a expresar las emociones de forma más natural.
 • Reforzar la identidad propia.
 • Fortalecer la salud emocional y mental.
 • Mejorar la comunicación.

METODOLOGIA

   

METODOLOGÍA

Biodantza garapen pertsonaleko eta giza integrazioko sistema bat da eta bizitza sortzen duten senak eta bulkadak askatzen laguntzen du. Erabilitako metodologian, mugimendua, gorputza eta emozioa elkartzen dira eta, musikarekiko kontaktuari esker, potentzial genetikoa adieraztera eta garatzera daramaten bizipenak sortzen dituzte, bizitza oso eta integratu baterako bide gisa.

Bost bizipen-ardatz elkartzen dira esperientzia honetan: bizitasuna, sexualitatea, afektibitatea, sormena eta transzendentzia.

La Biodanza es un sistema de desarrollo personal e integración humana, que propicia el rescate de los instintos e impulsos generadores de vida a partir de una metodología, en la que el movimiento, el cuerpo y la emoción entrelazados, en contacto con la música, generan vivencias llevan a la expresión y desarrollo del potencial genético, como camino a una vida plena e integrada.

Cinco líneas de vivencias se entrelazan en esta experiencia: vitalidad, sexualidad, afectividad, creatividad y trascendencia.

IRAKASLEA

   

PROFESORA

Marianela Van Grieken.
Biodantzako Irakasle Didakta, Rolando Toro Sistema. Enpresa Coach Seniorra, Newfield Consultingen. Psikologoa, Venezuelako Unibertsitate Zentralean. Hezkuntzako Masterra. Pittsburgheko Unibertsitatean, AEBn

Marianela Van Grieken.
Profesora Didacta de Biodanza, Sistema Rolando Toro. Coach Empresarial Senior, Newfield Consulting. Psicóloga, Universidad Central de Venezuela. Master Educación. Universidad de Pittsburgh, USA.

TOKIA

   

LUGAR

Jania zentroa. Particular de Costa 8, 4. ezk. (Concha Jeneralaren kalearen izkinan. Moyua metroa –Elkano irteera-) Centro Jania. Particular de Costa 8, 4º izqda. esquina con General Concha . Metro Moyua (salida Elkano)

EGUNAK ETA ORDUTEGIAK

   

FECHAS Y HORARIOS

Datak: Maiatzaren 7an.
Ordutegia:
larunbatean 10:00etatik 14:00etara eta 15:30etatik 19:30etara.
Fechas y horarios: 7 de mayo.
Horario:
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.

IZENA EMATEKO

   

INSCRIPCIÓN

Datu pertsonalak eman behar dira: izena, bi abizenak, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa.
Telefono bidez 944 009 999 zenbakian (María Carrascalengatik galdetu) edo posta elektronikoaren bitartez: formacionabierta@fundacionede.org
Facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Por teléfono en el 944 009 999 (preguntando por María Carrascal)
ó por email: formacionabierta@fundacionede.org

PREZIOA

   

PRECIO

Prezioa: 100€.
Ordaintzeko modua: BBKko kontu honetan sartuko da dirua:
2095 0002 60 91 04008793

Precio: 100€.
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK:
2095 0002 60 91 04008793

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioa