Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
prestakuntza irekia - formación abierta
 

HAUSNARKETARAKO ZIRKULUAK
Erakundeetan konfiantza eta errespetuzko giza harreman emankorrak sortzea

CÍRCULOS REFLEXIVOS
Generando relaciones humanas de confianza, respeto y prosperidad en las organizaciones

"Estrategiaren bidez, zer bide hartu jakin dezakegu, baina ez dugu erakundeetan sortutako gatazkak sortzerik, elkarrizketen bidez bakarrik konpondu daitezkeelako eta gurari kontrajarriekin zerikusia dutelako beti"
(Humberto Maturana)

"La estrategia es un proceso que nos sirve para saber qué camino seguir, pero no para resolver los conflictos que surgen en las organizaciones, que sólo se pueden resolver mediante las conversaciones y que siempre tienen que ver con deseos contradictorios"
(Humberto Maturana)

Hausnarketarako Zirkuluak (Humberto Maturana & Ximena Dávila) gidatutako hausnarketa-elkarrizketak dira, eta, konstruktu biologikoen bitartez, jatorri kulturalen oinarriak erakustea dute helburu.

Tailerrean, lengoaiaren eta elkarrizketen jatorria izango dugu hizpide, eta gure elkarbizitzan (bizikidetzan) sortzen diren mundu-motak argituko ditugu.

Hausnarketarako Zirkuluan, beste pertsonari entzuten diotenean harremanetarako eremu honetan parte-hartzaileei gertatzen zaiena da garrantzitsuena.

Los Círculos Reflexivos (Humberto Maturana & Ximena Dávila) son conversaciones reflexivas guiadas. Su finalidad es mostrar a través de constructos biológicos las bases de los orígenes culturales.

En el taller hablaremos sobre el origen del lenguaje y de las conversaciones, ilustrando la clase de mundos que se generan dentro de nuestra convivencia (coexistencia).

Lo importante en un Círculo Reflexivo es lo que les sucede a las personas participantes en este espacio relacional cuando escuchan a la otra persona.

Helburuak

Servirá para

 • Gure giza izaera biologikoaren eta erakundearen izaeraren arteko harremanaren inguruko kontzientzia hartzea.
 • Baterako inspiraziotik, honako gai hauei buruz hausnartzea eta eztabaidatzea:
  • Zer gorde nahi dugu taldean eta erakundean? versus Zer aldatu nahi dugu?
  • Nola entzuten dugu geure taldean?
  • Nola bizi dugu geure erakundea? Konfiantza ala beldurra?
 • Banan-banako gurariak eta enpresen arrakasta harmonizatzeko moduko formak ezagutzea eta geure ingurunean emankortasuna sortzea.
 • Tomar conciencia de la relación entre nuestra naturaleza biológica-humana y la naturaleza de las organizaciones.
 • Reflexión y debate desde la co-inspiración en temas como:
  • ¿Qué queremos conservar en el equipo y en la organización? versus ¿Qué queremos cambiar?
  • ¿Cómo escuchamos en nuestro equipo?
  • ¿Cómo vivimos nuestra organización? ¿Confianza ó miedo?
 • Descubrir formas de conversar que posibiliten armonizar los deseos individuales y el éxito empresarial generando prosperidad en nuestro entorno.

Zer landuko dugun

Qué vamos a trabajar

 • Erakundea, biologia eta gizakiak.
 • Adimena, jakitateak eta ziurtasunak erakundeetan.
 • Erakundeetan gorde nahi dugunaren inguruko aldaketak.
  • Aldaketa… beldurra, oinazea.
  • Gorde… segurtasuna, duintasuna.
 • Bi eremu emozional:
  • Kontrola, eskakizuna, beldurra eta zigorra.
  • Errespetua, baterako inspirazioa, malgutasuna, konfiantza, sormena.
 • Irekitasuna eta aurreiritziak erakundeetan.
  • Emankortasuna.
  • Krisia, gezurra, axolagabekeria.
 • Organización, biología y seres humanos.
 • Inteligencia, saberes y certezas en las organizaciones.
 • Cambios en torno a lo que queremos conservar en las organizaciones.
  • Cambio… miedo, dolor
  • Conservar… seguridad, dignidad
 • Dos espacios emocionales:
  • Control, exigencia y castigo.
  • Respeto, co-inspiración, flexibilidad, confianza, creatividad
 • Apertura y prejuicios en las organizaciones
  • Prosperidad
  • Crisis, mentira, negligencia.

Hizlariak

Facilitan

Raquel de la Peza. Badira 17 urte banan-banako, taldekako eta modu sistemikoko coachingaren arloan bete-betean lan egiten duela. Honako gai hauei buruzko programak, ikastaroak eta tailerrak eman eta koordinatu egiten ditu (nazioartean): zuzendaritzarako trebetasunak, emozioak eta etekina, ikaskuntzaren biologia, lengoaiaren ontologia eta programazio neurolinguistikoa, besteak beste.

Jordi Calduch. Krineako bazkide sortzailea da. Garapenean zein estrategian dira adituak, eta prestakuntza-arloko aholkularitza espezializatua ematen diete zuzendari eta arduraldi handiko taldeei. Newfield Consultingek ziurtatutako Coach Ontologikoa. Industriako zenbait sektoretako zuzendarien banan-banako eta taldekako coaching-prozesuetan lan egin dute.

fotoRaquel de la Peza. Desde hace 17 años ha trabajado activamente en el área del coaching individual, de equipos y sistémico. Facilitación y coordinación de programas, cursos y talleres (en el ámbito internacional) vinculados a habilidades directivas, emociones y rendimiento, biología del aprendizaje, ontología del lenguaje, programación neurolingüística, entre otros.

fotoJordi Calduch. Socio fundador de Krinea, desarrollo y estrategia, consultoría especializada en formación para directivos y equipos de alto desempeño. Coach Ontológico certificado por Newfield Consulting, ha trabajado en procesos de coaching individual y colectivo a directivos de distintos sectores industriales.

Lekua eta egunak

Lugar y fechas

EDE Fundazioako lokalak (Simon Bolivar Kalea, 8, B. Bilbo 48010). Azaroak 3, osteguna, 9:30-14:00 eta 16:00-18:30.

Locales de Fundación EDE (c/Simón Bolívar 8B, Bilbao 48010). Jueves 3 de noviembre, de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 18:30.

Izen ematea

Inscripción

Norberaren datuak eman beharko dira: izena, bi abizen, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa. Horretarako, 944009999 / 615759154 telefonoetara deitu (María Carrascal) edo e-posta bidali (mcarrascal@fundacionede.org).

Prezioa: 60€
Ordaintzeko modua: Honako kontu honetan egin behar da diru-sarrera: BBK: 2095 0002 60 91 04008793

Facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto. Por teléfono en el 944009999 / 615759154 (preguntando por María Carrascal) o por email (mcarrascal@fundacionede.org).

Precio: 60€
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK: 2095 0002 60 91 04008793

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan