Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
constelaciones organizacionales - erakunde konstelazioak
 

kasuen ikuspapena, ikuspegi sistematikotik
Christine Blumenstein-ekin

supervisión de casos desde una perspectiva sistémica
Con Christine Blumenstein

Zenbait hamarkadaz geroztik, psikoterapiaren eta esku-hartzearen munduan kanpoko profesionalek emandako ikuskapen-saioak egiten dira. Lana zein egoeratan dagoen partekatzeko unea da, gehienetan ezegokia, sortzen dituen emozioak, erabilitako estrategiak, eta abar.

Lana gainbegiratzen duen pertsonak bi edukirekin egiten du lan. Batetik, azken bezeroaren egoera, zuzenagoa izango den diagnostiko baterako datuak emanez, izan daitezkeen esku-hartzerako estrategiak, eta abar. Bestetik, profesionalaren eta bezeroaren artean  sortutako sistemari dagokion edukia: hainbat kasutan errepikatzen diren ereduak, zeintzuk dira oreka sendotzen duten ekintzak? eta zeintzuk aldaketa?

Batzuetan lan hau lantaldean egiten da eta, ikasketa biderka daiteke. Egoera bat azaltzen duenak bere esperientziatik ikasten du, baita esperientzia horren hausnarketatik ere. Berdin gertatzen da gainontzeko kideekin. Ariketa honek erabateko konfiantzazko eta konfidentzialtasunezko testuingurua sortzea eskatzen du.

Sarritan gaitasun eta testuinguru hau erakundeak garatzeko eta lantaldeak sendotzeko ere erabiltzen da. Ikuskapena diagnostikoa, aukeren prospekzioa, eta erabakiak hartzea errazten dituen metodologia da. Ikuskapenak analisirako, ikasketarako eta aldaketarako gunea sortzen du, eta ikuspegi sistemikoa integratzen du, eta batzuetan ikusezinak diren dinamikak itzultzen dizkie erakundeei eta haien kideei.

Tailer honetan ikuskapenak, konstelazioak erabiliko ditu tresna gisa, hainbat zailtasun egoeren analisi sistemikorako, irudi osatuagoak eraikitzen laguntzeko, hainbat ikuspegi eta beharrizan integratuz, zenbait pausu orientatuz eszenatoki orakatuagoak eta funtzionalagoak erdiesteko.

En el mundo de la psicoterapia y la intervención se cuenta desde hace décadas con sesiones de supervisión facilitadas por profesionales externos. Un momento para compartir la situación en la que se encuentra el trabajo, habitualmente insatisfactorio, las emociones que provoca, estrategias utilizadas etc.

La persona que supervisa trabaja con dos contenidos. El de la situación del cliente final, aportando datos para un diagnostico más acertado, estrategias de intervención posibles, etc… El otro apunta al sistema creado entre el profesional y el cliente. Pautas que se repiten en diferentes casos, qué acciones refuerzan el equilibrio y cuáles el cambio.

A veces este trabajo se realiza en equipo y el aprendizaje puede multiplicarse. La persona que expone una situación aprende de su experiencia y la reflexión de la misma y el resto de los y las compañeras también. Este ejercicio requiere generar un contexto de confianza y confidencialidad absoluto.

A menudo esta hablidad y contexto también se utiliza para el desarrollo organizacional y el refuerzo de equipos. La supervisión es una metodología que facilita el diagnóstico, la prospección de oportunidades y la toma de decisiones. La supervisión genera un espacio de análisis, de aprendizaje y de cambio, integra una perspectiva sistémica y devuelve dinámicas en ocasiones invisibles para la organización y sus integrantes.

En este taller, la supervisión se nutrirá de las constelaciones como herramienta para el análisis sistémico de diferentes situaciones de dificultad, ayudando a construir imágenes, más completas, integrando diferentes puntos de vista y necesidades, orientando algunos pasos para lograr escenarios más equilibrados y funcionales.

Ikuskapenarekin ondoko hauek lortzen dira

Con la supervisión se logra

 • Laguntza harremaneko erakunde, egoera edo sistema baten azpian dauden egiturazko dinamika eta patroiak ikusaraztea, horiek ulertzeko, zuzentzeko eta konponbideranzko pausuak emateko.
 • Egoera eta erakundeen "Ezagutza Tazitora" sarbidea izatea, alegia, zifretan eta hitzetan adierazi ezin daitekeen ezagupena da, baina funtsezkoa da erakunde ororen arrakastarako.
 • Denbora tarte minimoan informazioa lortzea, ezinbestekoa baita erabaki konplexuak hartzerakoan, horrela analisi eta erabakitze prozesu luze eta kostu handikoak aurreztuz.
 • Visualizar las dinámicas y patrones estructurales que subyacen dentro de una organización, situación o sistema de relación de ayuda dando la posibilidad de comprenderlas, corregirlas y dar pasos hacia la solución.
 • Acceder al "Conocimiento Tácito" de situaciones y organizaciones: ese conocimiento que no puede expresarse en cifras o palabras, pero que es vital para el éxito de cualquier organización.
 • Obtener información nueva en un mínimo periodo de tiempo, fundamental en la toma de decisiones complejas, ahorrando así largos y costosos procesos de análisis o decisión.

Nori zuzenduta dago

Se dirige

 • Akonpainamendua egiten dutenei eta laguntza-harremanean aritzen diren profesionalei:
  • Haien jardueratik eratorritako zailtasun egoeren inguruan lan egin, egoera horien inguruko informazio gehiago lortzeko, -haien kasuak gainbegiratuko dituzte-.
  • Hirugarrenei ikuskapen lanak egiteko teknika ikasi.
 • Erakundeen garapenaren esparruko (prestakuntza, aholkularitza eta coaching-a) profesionalei.
 • Erakundeetako eta enpresetako arduradunei (zuzendaritza lantaldeak, gerentzia, sustatzaileak, GGBB, komunikazioa eta marketina, sailetako arduradunak)
 • Erakundeen alorrean murgildu nahi duten Familia Konstelazioetan prestatutako pertsonei.
 • Hainbat esparrutan lan egiten duten profesionalei, besteak beste, osasun, psikologia, gizarte lan, zuzenbide, bitartekaritza eta negoziazio esparruetakoak.
 • A profesionales del acompañamiento y la relación de ayuda (consultoría, trabajo social, educación...) que quieran:
  • trabajar sobre situaciones de dificultad derivadas de su actividad para acceder a más información sobre esas situaciones -supervisarán sus casos-.
  • aprender la técnica para realizar labores de supervisión a terceros.
 • Profesionales en el ámbito del desarrollo organizacional (formación, consultoría, y coaching).
 • Responsables de organizaciones y empresas (equipos de dirección, gerencia, promotores, RRHH, comunicación y marketing, responsables de departamentos)
 • Personas formadas en Constelaciones Familiares que desean abrirse al campo organizacional.
 • Profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, psicología, trabajo social, derecho, mediación, negociación….

Bideratzailea

Facilitadora

Christine Blumenstein gizarte-lanean diplomatua izateaz gain, psikoterapeuta sistemikoa eta gestalt ere bada, baita ikuskatzailea eta coach-a ere. Terapia sistemikoaren eta konstelazioen irakaslea da hainbat herrialdetan, eta aholkulari aritzen da Austrian.

fotoChristine Blumenstein, Es diplomada en trabajo social, psicoterapeuta sistémica y gestalt, supervisora y coach. Es profesora de terapia sistémica y constelaciones organizacionales en muchos países y ejerce como consultora en Austria.

Tokia

Lugar

boluntako lokaletan (Ronda kalea z/g, 5 zenbakiaren aurrean). Bilbo 48005

Locales de bolunta (c/ Ronda s/n en frente del nº 5). Bilbao 48005

Data eta ordutegia

Fecha y horario

Otsailak 16, 9:30etik 14:00etara eta 15:30etik 19:00era

16 de febrero, de 9.30 a 14:00 y de 15.30 a 19:00

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Maria Carrascalekin, datu pertsonalak emanez: izena, bi abizenak, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa.
E-posta: mcarrascal@fundacionede.org
Telefonoa: 944009999 / 615759154

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con María Carrascal facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: mcarrascal@fundacionede.org
Teléfono: 944009999 / 615759154

Prezioa

Precio

Prezioa: 100€.

Ordaintzeko modua: BBKko kontu honetan sartuko da dirua: 2095 0002 60 91 04008793

Precio: 100€.

Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK: 2095 0002 60 91 04008793

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan