Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación belbin

Akreditazio ikastaroa

Belbin Lantaldeen Metodologia

Curso de Acreditación

Metodología de Roles de Equipo Belbin

Zertarako Servirá para
 • Belbin deskubritzeko. Bederatzi Lantalde Rol baino askoz gehiago da. Ikastaroan Lantaldeetako rol bakoitzaren sendotasunak eta baimenduriko eta baimendurik gabeko ahultasunak sakon esploratzen dira; rol ezberdinak nola konbinatzen diren lantzen da; ebaluatzaileek ematen duten feedback-a aztertzen da; lantaldeen osaketa eta lanpostuak ere jorratzen dira.
 • Belbin ezartzeko: kudeaketan eta lantaldeak sortzerakoan; gaitasun pertsonalen garapean; prestakuntza beharrizanak antzematerakoan; lanpostuan modu eraginkorrean aritzeko beharrezkoak diren gaitasunak definitzerakoan, eta abar.
 • Rolen hizkuntzan hitz egiteko, rolek ematen dizkiguten bereizketa espezifikoak gehituz: Hizkuntza berri honek oinarri trinko eta positiboa ematen du lantaldeen osaketarekin, norberaren lanarekin, eta pertsonen arteko harremanekin loturiko gaien inguruan eztabaidatzeko.
 • Metodologia hau prestakuntza tailerretan eta aholkularitza zerbitzuetan gehitzeko. Horretaz gain, Belbin metodologia eta txostenak tailer eta egoera ezberdinetan nola erabili behar diren jakiteko, eta txosten horiek interpretatzen jakiteko.
 • Ezagutza eta trebetasun profesionala eskuratzeko, baita beharrezkoa den sinesgarritasuna jasotzeko ere, Belbin metodologia edozein testuingurutan erabiltzeko asmoz.
 • Descubrir Belbin, la metodología Belbin es mucho más que 9 Roles de Equipo. Durante el curso se exploran en profundidad las fortalezas, debilidades permitidas y no permitidas de cada uno de los Roles de Equipo, se analiza cómo combinan los distintos roles, se estudia el feedback aportado por los evaluadores, la composición de los equipos y se analizan puestos.
 • Aplicar Belbin, en la gestión y creación de equipos, en el desarrollo de las habilidades personales, a la hora de detectar necesidades de formación,  en la definición de las habilidades necesarias para desempeñar un puesto eficazmente, etc.
 • Hablar el lenguaje de los roles incorporando las distinciones específicas que nos aportan los mismos. Este nuevo lenguaje aporta una base sólida y positiva para debatir cuestiones relacionadas con la composición de los equipos, el desempeño individual y las relaciones interpersonales.
 • Incorporar esta metodología en el diseño de talleres de formación y servicios de consultoría, recibiendo  ideas sobre cómo utilizar la metodología e informes Belbin en distintos talleres y situaciones y aprendiendo a interpretar los informes.
 • Adquirir el conocimiento y la destreza profesional, así como la credibilidad necesaria, para utilizar la metodología Belbin en cualquier contexto.
Hartzaileak Está dirigida a personas
 • Lantaldeak zuzentzen dituzten pertsonak eta Belbin metodologia erabil dezaketenak, lantaldearen errealitateak duen forma partekatuaz jabe daitezen, lan sistema eraginkorragoak ezar daitezen, eta lantaldeko pertsonen arteko harremanak hobe daitezen.
 • Giza baliabideak, prestakuntza eta garapen sailetako arduradunak eta teknikariak.
 • Aholkularitza, prestakuntza eta coaching esparruetako pertsonak.
 • que lideren o trabajen en equipo y puedan utilizar la metodología Belbin para tomar conciencia de forma compartida de la realidad del equipo, establecer sistemas de trabajo más eficaces, y mejorar las relaciones interpersonales del equipo.
 • Responsables o técnicos de departamentos de recursos humanos, formación y desarrollo
 • Del ámbito de la consultoría, formación y el coaching
Akreditazioak honakoak hartzen ditu La acreditación incluye
 • Belbin lantaldeen rolei buruzko banako txostena.
 • Lantalde txostenak (bertaratuek osaturiko lantaldeen txostenak).
 • 16 orduko bertaratutako prestakuntza.
 • Prestakuntzako eskuliburua.
 • Hiru liburu: Meredith Belbin doktoreak idatzitako ondokoen ale bana:
  - Zuzendaritza lantaldeak: haien arrakasta edo porrotaren zergatiak.
  - Lantaldeen rolak lanean
  - Belbin gida lanean arrakasta izateko.
 • Meredith Belbinek sinatutako ziurtagiria (akreditazio azterketa behin gainditu eta gero).
 • Belbin Akreditazioaren logoa erabiltzea (ezarritako baldintzetan).
 • Informe individual sobre roles de equipo Belbin
 • Informes de equipo (de los equipos formados durante la sesión presencial)
 • Formación presencial de 16 horas de duración
 • Manual de formación
 • 3 libros: un ejemplar para cada participante de cada uno de los siguientes títulos del Dr. Meredith Belbin:
  - Equipos directivos: el por qué de su éxito o fracaso,
  - Roles de equipo en el trabajo
  - La guía Belbin para triunfar en el trabajo.
 • Certificado firmado por Meredith Belbin (una vez superado el examen de acreditación)
 • Utilización del logo de Acreditación Belbin (bajo los términos y condiciones establecidos)
Irakaslea Imparte
www.belbin.com/espanol www.belbin.com/espanol
Tokia Lugar
Silken Indautxu Hotela
Bombero Etxaniz Plaza z/g
48010 Bilbo (Bizkaia)
www.hoteles-silken.com

Hotel Silken Indautxu
Plaza Bombero Etxaniz s/n
48010 Bilbao (Bizkaia)
www.hoteles-silken.com

Data eta ordutegia Fecha y horario
Maiatzaren 29an eta ekainaren 5ean, 9:30etik 14:00etara, eta 15:30etik 19:00etara. 29 de mayo y 5 de junio, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 los dos días.
Izen ematea Inscripción
Matrikula egiteko jarri harremanetan Maria Carrascalekin, datu pertsonalak emanez: izena, bi abizenak, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa.
E-posta: mcarrascal@fundacionede.org
Telefonoa: 944009999 / 615759154
Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con María Carrascal facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: mcarrascal@fundacionede.org
Teléfono: 944009999 / 615759154
Prezioa Precio
Prezioa: 500€
Ordaintzeko: Sartu dirua BBK-ko ondoko kontu zenbakian: 2095 0002 60 91 04008793

Precio: 500€
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK: 2095 0002 60 91 04008793

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE