constelaciones organizacionales - erakunde konstelazioak
 

IKUSPEGI SISTEMIKOA:
ESKU HARTZEA ETA COACHING-A

Anton de Kroon-ekin

ENFOQUE SISTÉMICO; INTERVENCIÓN Y COACHING
Con Anton de Kroon

“Bai pertsonek, bai ekipamenduek, biak ere erakundeen eta negozioen barruan, gauza bitxiak egin, erabaki okerrak hartu eta kalteak eragin ditzakete. Zenbait kasutan ez dira jabetzen egindakoaz eta beste batzuetan, berriz, egindakoaz jabetzen dira eta desberdin egin nahi dute. Kasu horietan, arazoetara hurbiltzeko ohiko erabilera ez da beti baliagarria izaten. Mundu berri eta desberdina zabaltzen da nire aurrean, fenomeno horiek ikuspegi sistemikotik ikusten ditudanean. Hori egitean, jendearekin eta erakundeekin konekta dezaket, egiten dutenarekin, eta haien jokaeren ezkutuko jatorria zein den ezagutzen laguntzen diet. Jatorri hori korapilo sistemikoarekiko maitasunarekin eta leialtasunarekin lotuta dago beti. Hori zoragarria iruditzen zait. Aurrez ikasitako ikuspegi eta teoria guztietatik erabat desberdina da".

“Tanto las personas como los equipos, ambos dentro de las organizaciones y los negocios, pueden hacer cosas extrañas, tomar decisiones incorrectas, causar daños. Algunas veces no son conscientes de estar haciéndolo, algunas veces son conscientes de lo que hacen y desean hacerlo diferente. En estos casos, el manejo usual para acercarse a los problemas no siempre resulta útil. Un mundo nuevo y diferente se abre ante mí, cuando veo estos fenómenos desde una perspectiva sistémica. Al hacer esto, me es posible conectar con la gente y las organizaciones, con lo que sea que hagan y ayudarles a descubrir cual es origen oculto de sus comportamientos. Este origen, siempre está conectado con el amor y la lealtad hacia un enredo sistémico. Esto me resulta fascinante. Es completamente diferente de todos los enfoques y teorías que estudie antes”.

Honako gai hauek jorratuko ditugu:

Se abordarán las siguientes cuestiones:

 • Kontzientzia sistemikoa: zer den eta nola praktikatu
 • Nola transmititzen dugu (jakin gabe?) jatorrizko sistemarekiko dugun maitasuna gure negozio eta/edo bezeroengana?
 • Nor dago noren zerbitzura?
 • Nola bideratu norbere ikaskuntzan, nola bideratu bezeroaren sisteman, palanka-galderak
 • Sei indar sistemiko: iturriarekin lotura, sistemaren historia, partaide izatea, ordena, oreka, printzipio gidaria.
 • Sintomak eta dinamikak: zer diren, nola ezagutu eta zer egin haiekin
 • Arazoak erakundeetan, noiz diren arazo sistemikoak, noiz den beharrezkoa esku-hartze sistemikoa, noiz dituzten ezaugarri desberdinak eta noiz den beharrezkoa metodologia desberdina.
 • Nola irakurri erakunde-konstelazioa eta nola ezagutu dinamikak
 • Nola topatu zure lekua sistema nagusiaren zerbitzura dagoen aholkulari gisa. Laguntza: zer den, nola den posible, zerk ez duen laguntzen.
 • Nola geratu eta joaten utzi.
 • Coaching sistemikoa, konstelazioak urratsez urrats
 • Familia-enpresak: ezaugarri espezifikoak
 • Lidergoa, zure posizioa hartzea lider gisa, nola eman zure liderrari bere lekua
 • U teoriaren ezaugarri nagusiak eta nola bat etortzen den ikuspegi sistemikoarekin
 • Conciencia sistémica: qué es y como practicarla
 • ¿Cómo transferimos (¿sin saberlo?) el amor por nuestro sistema de origen hacia nuestros negocios y/o clientes?
 • ¿Quién está al servicio de quién?
 • Cómo enfocarse en el aprendizaje individual, como enfocarse en el sistema del cliente, preguntas palanca
 • Seis fuerzas sistémicas: conexión con la fuente, historia del sistema, pertenencia, orden, equilibrio, principio rector.
 • Síntomas y dinámicas: Qué son, cómo reconocerlos, qué hacer con ellos
 • Problemas en las organizaciones, cuándo son problemas sistémicos, cuándo es necesaria una intervención sistémica, cuándo tienen características diferentes y es necesario una metodología distinta.
 • Cómo leer una constelación organizacional y reconocer dinámicas
 • Cómo encontrar tu lugar como consultor al servicio del sistema mayor. Ayuda: qué es, como es posible, que no ayuda.
 • Cómo quedarse y dejar ir.
 • Coaching sistémico, constelaciones paso a paso,
 • Empresas familiares: características específicas
 • Liderazgo, tomar tu posición como líder, como darle a tu líder su lugar
 • Características principales de Teoría U y como converge con el enfoque sistémico

Metodologia

Metodología

Ikaskuntza-prozesuaren gainean teoria, ariketak, azalpenak, laguntza teoriko praktikoa eta hausnarketak egiteko denbora tartekatuko ditugu.

Se alternará la teoría, ejercicios, explicaciones y apoyo práctico-teórico y tiempo para reflexiones personales sobre el propio proceso de aprendizaje.

Nork ematen du

Facilitador

Anton de Kroon, bideratzailea eta irakaslea da Holandako Bert Hellinger institutuan. 14 urtez antolaketarako aholkularitza-agentziako bazkide izan zen. Bere ibilbideko lehen urteetan ikerketan eta gizarte-langile, talde bideratzaile, coach eta gerente gisa egin zuen lan. Gaur egun, adiskide baten laguntzarekin, erakundeko ikuspegi sistemikoari eta tresna administratiboei buruzko lider, administratzaile eta aholkularientzako liburua idazten ari da.

fotoAnton de Kroon, es facilitador y maestro en el instituto Bert Hellinger en Holanda. Durante 14 años fue socio en una agencia de consultoría organizacional. Durante los primeros años de su carrera trabajó en investigación, trabajador social, facilitador de grupos, coach y gerente. Actualmente, en colaboración con un colega, está escribiendo un libro para líderes, administradores y consultores acerca del enfoque sistémico de la organización y sus herramientas administrativas.

Data eta ordutegia

Fecha y horario

Maiatzak 3, 4 eta 5,
9:30etatik 14:00etara eta
15:30etatik 18:30etara, hiru egunetan

3, 4 y 5 de mayo,
de 9.30 a 14:00 y
de 15.30 a 18.30 los tres días

Tokia

Lugar

Silken Indautxu Hotela
Etxaniz Suhiltzailea Plaza z/g
48010 Bilbo (Bizkaia)

www.hoteles-silken.com

Hotel Silken Indautxu
Plaza Bombero Etxaniz s/n
48010 Bilbao (Bizkaia)

www.hoteles-silken.com

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Maria Carrascalekin, datu pertsonalak emanez: izena, bi abizenak, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa.
E-posta: mcarrascal@fundacionede.org
Telefonoa: 944009999 / 615759154

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con María Carrascal facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: mcarrascal@fundacionede.org
Teléfono: 944009999 / 615759154

Prezioa

Precio

Prezioa: 400€.

Precio: 400€.

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE