Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación belbin

Belbin metodologiaren oinarrizko ikastaroa

Zure lantaldea eraginkor bihur ezazu

Curso básico Belbin
 

Haga de su Equipo, un equipo eficaz

"Lantalde baten rola sozialki jokatzeko, emateko eta harremanak izateko gure joera zehatza da." "Un rol de equipo es nuestra particular tendencia a comportarnos, contribuir y relacionarnos socialmente."

Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbin
Sarrera Introducción

Ikastaro honen xedea da partaideei metodologia bat ematea, euren lantaldeak modu eraginkorrago batean kudea ditzaten euren helburuak lortzeko asmoz.

Belbin metodologiaren Lantaldeen Rolek erreferentzia esparrua eta hizkuntza komuna ematen dituzte, horien bitartez, sendotasun indibidual eta kolektiboen ulermena esploratzeko eta handitzeko. Izan ere, hori da sendotasunak modu optimoan kudeatzeko abiapuntua, beti ere, lantaldearen errendimendu handiena lortzeko asmoz. Esperientziak ardatz dituen ikasketan oinarritzen da ikastaroa, partaideek euren buruak eta euren taldekideak hobeto ezagut ditzaten, baita ikasketa euren lan inguru zehatzera eramateko baliabide gisa ere erabil dezaten.

El propósito de este curso es dotar a los participantes de una metodología que les ayude a gestionar sus equipos de manera más eficaz con el fin de que éstos alcancen sus objetivos.

Los Roles de Equipo Belbin aportan un marco de referencia y un lenguaje común desde el que explorar e incrementar la comprensión de las fortalezas individuales y colectivas, punto de partida para gestionarlas de manera óptima con el fin de obtener el mayor rendimiento posible del equipo. El curso se basa en el aprendizaje experiencial como recurso para que los participantes se conozcan mejor a sí mismos y a sus compañeros de equipo, y como medio para ayudarles a trasladar el aprendizaje a su entorno laboral particular.

Ikastaroaren helburua Objetivo curso
Belbin baliabide metodologiko berriak ematea, eta LANTALDEEN garrantziaren, eta lantalde horiek ematen dituzten onuren inguruan sentsibilizatzea, bizipenetan oinarrituriko tailer praktiko baten bidez. Tailer hori dela medio, partaideek Talde Lanaren oinarriak esperimentatu eta ezagutu ahalko dituzte, bai eta horretarako gaitasun pertsonalak hobetu ere, bai liderrak, zein taldekideak izan.

Dotar de novedosos recursos metodológicos (Belbin) y sensibilizar sobre la importancia y beneficios que aportan los EQUIPOS de Trabajo, mediante un taller vivencial y práctico que permita a los participantes experimentar y conocer los fundamentos del Trabajo en Equipo, así como mejorar sus habilidades personales para ello, sean líderes o miembros de un equipo.

Helburu espezifikoak Objetivos Especificos
 • Talde Lana esperimentatzea eta bere kontzeptu giltzarriak ezagutzea.
 • Aniztasuna eta Osagarritasuna identifikatzea eta deskubritzea.
 • Norberaren ezagutza hobetzea, Belbin Txosten Pertsonalak laguntza tresna gisa erabiliz.
 • Bitartekoak eta gaitasunak gehitzea Elkarrenganako Ezagutzan.
 • Experimentar el Trabajo en Equipo y reconocer sus conceptos clave
 • Identificar y descubrir la Diversidad y Complementariedad
 • Mejorar el Auto-conocimiento, utilizando los Informes Personales Belbin como herramienta de apoyo.
 • Incorporar recursos y habilidades para el Conocimiento Mutuo
Hartzaileak Personas Destinatarias

Programa hau lantaldean aritzen diren pertsona guztiei zuzenduta dago. Horretaz gaienra, lantaldeak zuzentzeko ardura dutenentzat ere bada.

Este programa está diseñado para personas que trabajan en equipo, como para quienes tienen responsabilidad de liderar equipos de trabajo.

Programaren egitura Estructura del Programa
 1. On-line Fasea (ikastaroaren aurretikoa), non partaideek Norberaren Pertzepzioaren Belbin Inbentarioa beteko duten. Galdetegiak ikastaroa hasi baino 8-10 egun lehenago beteko dira.
 2. Presentziazko Fasea: Zortzi orduko presentziazko jardunaldia, non kontzeptu teorikoak ariketa praktikoekin, eta esperientziazko formatuko talde dinamikekin tartekatuko diren. Era berean, partaide bakoitzak Belbin metodologiako bere Lantaldeen Rolen Txosten Pertsonala izango du, berarekin lan egin dezan.
 1. Fase online (previa) al curso donde las personas participantes completarán su Inventario de Auto-Percepción (IAP) Belbin. Los cuestionarios se completarán 8 -10 días antes de la sesión presencial.
 2. Fase Presencial. Jornada presencial de 8 horas de duración, donde se intercalarán conceptos teóricos con ejercicios prácticos y dinámicas de equipo en formato experiencial. También se entregará a cada participante su Informe Personal de Roles de Equipo Belbin, y se trabajará con él.
Irakaslea Imparte

Belbin Espainiako Lantaldea:  www.belbin.com/espanol

Marian Albaina

Marian AlbainaEkonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gradu ondoko ikasketak egin ditu Giza Baliabide eta Erakundeetan, eta Prestakuntzaren Kudeaketan.
Zenbait enpresetan giza baliabideen esparruan lan egin ondoren, 1995. urtean Erresuma Batuko Cambridge hiriko Belbin Associates erakundean sartu zen, non Lantaldeen Rolen teoriaren inguruko prestakuntza jaso zuen Meredith Belbin doktorearen eskutik. Hala, ikasketa horiek egin dituela baieztatzen duen ziurtagiria jaso ondoren, 1997.urtean Espainiako Belbin Associates erakundearen arduraduna bilakatu zen.
Marian Albainak Belbin metodologian oinarrituriko prestakuntza ikastarotan eta aholkularitza zerbitzutan parte hartu du hainbat enpresarekin, tartean, Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (EB.) eta Unión Fenosa.

Equipo Belbin España: 
www.belbin.com/espanol

Marián Albaina

Marián Albaina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y ha realizado estudios de postgrado en Recursos Humanos y Organizaciones, y en Gestión de la Formación. Tras trabajar en distintas empresas siempre en el ámbito de los recursos humanos, en el año 1995 se incorpora a Belbin Associates en Cambridge, Reino Unido, donde durante algún tiempo trabaja formándose en la teoría de los Roles de Equipo de la mano del Dr. Meredith Belbin, y se acredita en la misma. En el año 1997 se convierte en la responsable de Belbin Associates, Spain.
Marián Albaina ha participado en numerosos cursos de formación y servicios de consultoría basados en la metodología Belbin para empresas como Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (U.E.), Unión Fenosa, etc.

Eduardo Dulanto

 • Enpresako Coach Ontologikoa Newfield Consulting-eko ABC Nazioarteko Programan (2010. urteko edizioan).
 • Aditua GARAPEN PERTSONALEAN eta LANTALDEEN LIDERGOAN (Gradu ondoko Unibertsitarioa Mondragon Unibertsitatean, eta Newfield Consulting-en).
 • GIZA BALIABIDEEN PLANIFIKAZIOAN eta KUDEAKETAN masterra (ESDEN Negozio eta Teknologien Eskolan Gradu ondokoa).
 • MBA – ENPRESA ZUZENDARITZAN ETA ADMINISTRAZIOAN MASTERRA (Gradu ondokoa Mondragon Unibertsitatean, eta OTALORA Arrasateko Zuzendaritza Prestakuntzako Zentroan).
 • Taldeen rolen BELBIN metodologian ahokularia.
 • INNOVA-ko aholkularia (Euskadi Porgrama + SPRI innova-ren egiaztagiriarekin)
 • Giza Baliabideen Masterraren irakaslea Gasteizko ESDEN Negozio Eskolan.

Eduardo Dulantok Belbin metodologian oinarrituriko prestakuntza ikastarotan eta aholkularitza zerbitzutan parte hartu du hainbat enpresarekin, tartean, BBK, Valvospain eta Eroski.

Eduardo Dulanto

Eduardo Dulanto
 • Coach Ontológico Empresarial certificado en Programa ABC internacional de
 • Newfield Consulting, ( Edición 2.010 )
 • Experto en DESARROLLO PERSONAL y LIDERAZGO de EQUIPOS (Post-grado
 • Universitario de Mondragón Unibertsitatea y Newfield Consulting )
 • Master en PLANIFICACIÓN y GESTIÓN de RECURSOS HUMANOS - RR.HH. (Postgrado Escuela de Negocios y Tecnologías - ESDEN )
 • M.B.A - MÁSTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de EMPRESAS (Postgrado:
 • Mondragón Unibertsitatea y OTALORA – Centro de Formación Directiva de
 • Mondragón )
 • Consultor Acreditado en la Metodología BELBIN de Roles de Equipo.
 • Consultor INNOVA ( Acreditación del Programa Euskadi + innova de SPRI )
 • Profesor del Máster de RR.HH. de la Escuela de Negocios ESDEN – Vitoria

Eduardo Dulanto ha participado en numerosos cursos de formación y servicios de consultoría basados en la metodología Belbin para empresas como BBK, Valvospain, Eroski, etc.

Tokia Lugar
bolunta. Erronda Kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean), Bilbo.

bolunta. Calle Ronda s/n (frente al nº 5), Bilbao.

Data eta ordutegia Fecha y horario
Abenduaren 12an, asteazkena 9:30etik 13:30era, eta 15:00etatik 19:00etara. Miércoles 12 de Diciembre. De 9:30 h a 13:30 h y de 15:00 a 19:00 horas
Izen ematea Inscripción
Izena emateko Carolina Carazorekin jarri harremanetan. Izena, bi deiturak eta harremanetarako telefono bat eman behar dira.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.
Para apuntarse, ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando nombre y dos apellidos y un teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99
Prezioa Precio
Prezioa: 195€
Prezio murriztua: 140 euroko prezioa Hirugarren Sektoreko erakundeetako langileentzat.
Ordaintzeko modua:
dirua BBK-ko ondoko kontuan sartu, 2095 0551 60 91 04008793

Precio: 195€
Precio reducido: 140 €, para personal de organizaciones del Tercer Sector.
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la bbk: 2095 0551 60 91 04008793

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE