indartu
sareak
antolaketa babestu eta sendotzeko programa - programa de apoyo y fortalecimiento organizacional
JOSTEN DINAMIKA SISTEMIKOA GURE ERAKUNDEETAN: ERAGITEN DIGUTEN ELEMENTUAK, GURE ERAKUNDEAN IKUSTEN, ETA IKUSTEN EZ DUGUNA   LA DINAMICA SISTEMICA EN NUESTRAS ORGANIZACIONES: LO QUE VEMOS Y LO QUE NO VEMOS EN LA ORGANIZACIÓN
Honen bidez EDE Fundazioak hirugarren sektoreko erakundeen arteko lan bateratuko gune batean parte hartzeko eskaintza luzatu nahi dio zuen erakundeari. Gune horretan erakundeen indartzean adituak diren pertsonen laguntza izango duzue. Horretaz gainera, zuen proiektu sozialekin loturiko esperientziak eta ikasketak partekatuko ahalko duzue, ekimenean parte hartuko duten erakundeekin sinergiak bilatuz, eta era berean, egiteko modu berriak eta egitasmoen eguneroko kudeaketatik eratortzen diren premientzako erantzun berriak identifikatuz. Hori guztia, berrikuntzan eta etengabeko hobekuntzan oinarrituta.   Desde Fundación EDE nos dirigimos a vuestra entidad para ofreceros participar en un espacio de trabajo conjunto entre organizaciones del tercer sector, acompañado por personas expertas en fortalecimiento de organizaciones. Las organizaciones constituyen sistemas vivos y complejos. Comprender la dinámica grupal que subyace en ellos, suele ser fuente para la resolución de conflictos y facilita el cumplimiento de los retos y objetivos corporativos. En este espacio buscamos esas claves que subyacen a la dinámica grupal para tomar conciencia y hablar sobre ello. Trataremos de descubrir una nueva forma de observar la realidad y actuar en ella.
Proposamen hau Indartu programaren baitan dago. Programa hori BBK Gizarte Ekintzak eta EDE Fundazioak sustatzen dute elkarlanean, eta esku-hartze sozialeko Bizkaiko Hirugarren Sektoreko erakunde txiki eta ertainei zuzenduta dago.   Esta propuesta se enmarca en el programa Indartu, impulsado en colaboración entre BBK Obra Social y Fundación EDE, de fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector de Bizkaia, pequeñas y medianas, del ámbito de la intervención social.
Informazio hau zuen interesekoa izango delakoan, adeitasunez agur.   Esperando que esta información sea de vuestro interés recibir un cordial saludo.
Jaime Garcia
EDE Fundazioa Aholkularitza Soziala
  Jaime García
Consultoría Social de Fundación EDE
pdf Informazio gehiago
Más información
ede taldeabbk