berrikuntza eta kreatibitatea - innovación y creatividad
PDF deskargatu Descargar PDF Download PDF

Prestakuntza trinkoa erakundeen konstelazioetan eta coaching sistemikoan. 2013

"Konstelazio batek edozein erakunde edo sistemari buruzko oinarrizko egiak argitara ekartzeko ahalmen aparta dauka"
(Jan Jacob Stam)

Formación intensiva en constelaciones organizacionales y coaching sistémico. 2013

"Una constelación tiene la capacidad única de sacar a la luz verdades fundamentales acerca de cualquier organización o sistema"
(Jan Jacob Stam)

Prestakuntzaren helburuak

Erakundearen ikuspegi sistemikoa ezagutzea eta ulertzea.

Beharrezko gaitasunak eskuratzea Erakundeen Konstelazioak eta Coaching Sistemikoa emateko, erakundeen etengabeko hobekuntza eta garapena laguntzeko helburuarekin.

Ikasketa espazio bat sortzea esperientziatik abiatuz, parte-hartzaileek erakundeen testuinguruan izan dituzten zailtasun kontakizunen inguruko lanarekin.

Objetivos de la formación

Conocer y comprender una visión sistémica de la organización.

Adquirir las competencias necesarias para facilitar Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico, con el objetivo de favorecer la mejora continua y el desarrollo organizacional.

Generar un espacio de aprendizaje desde la experiencia con el trabajo sobre relatos de dificultad en el contexto organizacional aportados por las personas participantes.

Hartzaileak

Erakundean hobekuntzak sartu nahi dituztenak:

 • Erakunde eta enpresen arduradunak (zuzendaritza batzordea, gerentzia, sustapena…). • Sail eta prozesuen arduradunak: GGBB, Administrazioa, B+G, Komunikazioa, lantalde operatiboak, proiektuak, …
 • Aholkulariak eta trebatzaileak honako esparru hauetakoak: erakundeen garapena, planifikazio estrategikoa, antolaketa diseinua, gainbegiratzea, coahing, kalitatea…
 • Lantaldeen arduradunak (profesioanlak / boluntarioak)
 • Ikuspegi sistemikoa eduki nahi duten pertsonek.

Tresna hau hainbat esparrutan sartu nahi dutenak: aholkularitza, coaching, esparru psikosoziala, hezkuntza, eta abar.

A quién se dirige

A quiénes deseen introducir mejoras en la organización:

 • Responsables de organizaciones y empresas (junta directiva, gerencia, promoción…).
 • Responsables de áreas y procesos: RRHH, Administración, I+D, Comunicación, equipos operativos, proyectos,…
 • Personas consultoras y formadoras del ámbito del desarrollo organizacional, planificación estratégica, diseño organizativo, supervisión, coaching, calidad…
 • Responsables de equipos (profesionales / voluntariado).
 • Personas que a título individual quieran incorporar una mirada sistémica.

A quiénes quieran introducir esta herramienta en diversos ámbitos: consultoría, coaching, ámbito psicosocial, educación, etc.

Egitaraua

Iraupena: 164 ordu (Bertaraturiko 144 ordu, eta zuzendutako eta lagunduriko 20 orduko talde praktikak)

EDE Fundazioak ikuskatzaileen (coach-ak) zerrenda bat emango du; prezioa ez dago sartuta programan.

Ikusi Egitarauaren edukiak

Programa

Duración: 164 horas (144 horas presenciales y 20 horas de prácticas grupales.)

Fundación EDE facilitará un listado de supervisores – coach – precio no incluído en el programa-.

ver contenidos del programa

Datak

 • Apirilak 11, 12 eta 13
 • Maiatzak 16, 17 eta 18
 • Ekainak 27, 28 eta 29
 • Uztailak 11, 12 eta 13
 • Urriak 3, 4, eta 5
 • Azaroak 14, 15 eta 16

Fechas

 • 11,12 y 13 de Abril
 • 16,17 y 18 de Mayo
 • 27, 28 y 29 de Junio
 • 11, 12 y 13 de Julio
 • 3, 4 y 5 de Octubre
 • 14, 15 y 16 de Noviembre

Ordutegia

Ostegun, ostiral eta larunbatean, jardunaldi osoa (10:00etatik 14:00etara, eta 16:00etatik 20:00etara).

Horario

Jueves, viernes y sábados jornada completa (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas)

Prestakuntza taldea

Prestakuntza egitarau honetan erakundeen konstelazioen esparruan dauden nazioarteko “entrenatzaile” arrakastatsuenetariko batzuk parte hartzea aurreikusi da. Etengabe hazten ari den esparru honetan eskarmentu handia duten profesionalak:

 

Prestakuntza koordinatzaile-Tutorea:
ANDER MIMENZA

Equipo de formación

Para este programa de formación se prevé contar con algunos de los “entrenadores” más exitosos a nivel internacional del área de las constelaciones organizacionales. Un equipo de profesionales con gran experiencia en ésta área, en constante crecimiento:

 

Coordinador-tutor de formación:
ANDER MIMENZA

Ziurtagiria

Prestakuntza, EDE Fundazioak ziurtatuko du eta prestakuntza egitaraua osatzen duten entrenatzaile orok.

Prestakuntza honek infosyon Erakundeen Konstelazioetan ziurtagiri profesionala eskurazteko baldintza guztiak betetzen ditu.

Certificación

La formación será certificada por Fundación EDE y por cada uno de los entrenadores que forman parte del programa formativo.

Esta formación cumple los requisitos para lograr la certificación profesional en Constelaciones organizacionales de infosyon

Prezioa

7. Prestakuntzaren prezioa 3.000 eurokoa izango da. Dirua bi epetan ordaintzeko aukera dago: %50 matrikula egiterakoan, eta beste %50 2013ko EKAINAREN 1a baino lehen.

Ordainketa modua: dirua BBK-ko kontu honetan sartuko da: 2095 0551 60 9104008793

Precio

El precio de la acción formativa será de 3000€. Existe la posibilidad de pagar en dos plazos, el 50% del importe al formalizar la matrícula y el 50% restante antes del 1 de JUNIO de 2013

Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK; 2095 0551 60 9104008793

Tokia

Kastrexana Eraikina, Bilboko aterpetxearen ondoan: Basurto-Kastrexana Errepidea 70. 48002 Bilbo.

Lugar de realización

Edificio Kastrexana, junto Albergue de Bilbao. Ctra. Basurto-Kastrexana, 70 48002 Bilbao

Matrikula

Informazio jasotzeko eta matrikula egiteko, jarri harremanetan Carolina Carazorekin.

E-posta: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: 94 400 99 99

Matrícula

Información y matricula, ponerse en contacto con Carolina Carazo.

E-mail: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: 94 400 99 99

 
berrikuntza eta kreatibitatea - innovación y creatividad