Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación trebakuntza edefundazioa formación

AHOTSA HARREMAN PROFESIONALETAN

LA VOZ EN LAS RELACIONES PROFESIONALES

“Ahots jarrerak eragina dauka gure hizketakidearengan, edukitik eta ahozko mezuaren egituratik haratago”.

“ La actitud vocal tiene un impacto sobre nuestro interlocutor más allá del contenido y la estructuración del mensaje verbal.”

Pertsona guztiok jabetzen gara zein garrantzitsua den hitzezko mezuaren eta ahozkoa ez den komunikazioaren egituratzea pertsonen arteko harremanetan, bai esparru pribatuan, bai profesionalean. Todas las personas  somos conscientes de la importancia que   la estructuración  del mensaje verbal  y   la comunicación no verbal  tienen en las  relaciones interpersonales, sea tanto en el ámbito privado como en el profesional.
Halere, bada oinarrizkoa den elementu bat. Elementu horrek, gainera, alde egiten digu ahozko diskurtsoaren eta gorputz keinu eta jarreraren pean: ahozko eragina. Gure ahotsak eta ahotsaren bitartez nola gerturatzen garen gure solaskidearengana gure mezua helarazteko, eragina daukate, eta eragin horrek influentzia dauka komunikazioan. Zenbat aldiz ikusi dugu gure burua gehiago erreakzionatzen nola esaten denari, zer esaten denari baino? Sin embargo, hay un elemento, que es primordial  y que tiende a escapársenos bajo el discurso verbal, el gesto y la actitud corporal: el impacto vocal. Nuestra voz y el cómo nos aproximamos vocalmente a nuestro interlocutor para hacerle llegar el mensaje tiene un impacto que influye  directamente en la comunicación. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado  reaccionando  más al cómo se dice que al qué se dice? 
Gure ahots irudia ezagutzea, eta irudi hori nola inprimatzen den entzulean, oinarrizko elementu erregulatzailea da interakzioan. Horretaz gainera, gure ahots estiloak zein funtzio betetzen duen ezagutzea ezinbestekoa da behar bezalako interakzioa ezartzerakoan. Ahots estilo hori gure aldaera erregulatzaileen erabilera dinamikoan irudikatzen da: tonua, intentsitatea, bolumena, erritmoa, eta soinuaren definizioa hitzezko mezuaren transmisioan. Horrek guztiak lagunduko digu segurtasuna izaten eta komunikazioa menderatzen. Conocer nuestra propia imagen vocal y cómo, ésta,  se imprime en el oyente es un elemento regulador básico en la interacción. Después, conocer el papel que juega nuestro estilo vocal plasmado  en el uso dinámico que hacemos  de las variantes reguladoras  como el tono, la intensidad, el volumen, el ritmo y la definición del sonido en la transmisión del mensaje verbal  es fundamental en el momento de establecer una interacción satisfactoria. Lo que nos ayudará a adquirir seguridad y dominar la comunicación.

Norentzat

Personas a las que se dirige

Bere bizitza profesionalean publikoaren aurrean aritu behar den pertsona guztientzat: zerbait saltzeko, klaseak emateko, informazioa zabaltzeko, aurkezpenak egiteko…

Saltzaileentzat, prestakuntza ematen duten profesionalentzat, lantaldeak koordinatzen dituzten pertsonentzat, aholkularientzat…

Este curso es de interés para cualquier persona que en su vida profesional tenga que interactuar con personas o grupos, sea para la venta, la formación, la información…

Comerciales, profesionales de la formación, personas que coordinan equipos, consultores…

Edukiak

Objetivos

 • Gure ahots irudia eta bere eragina: interakzioa errazten edo oztopatzen duten hasierako elementu propioak.
 • Gure ahots estiloa eta bere eragina: gure mugikortasuna egintza interaktiboan eta gure inguruko pertsonak dinamizatzeko gaitasuna.
 • Gure ahotsaren aldaera erregulatzaileak: aukera sinesgarriena aukeratzea egoera zehatz baten baitan.
 • Ahozko mezua eta ahots mezua ezberdindu.
 • Aurretik ezarritako helburua lortzea erraztuko duten norberaren erregulaziorako elementuak egoera ezberdinetan
 • Ahots asertibitatea; norberaren tonua eta barruko ahots espazioa.
 • Entzute aktiboa: gure orientatzaile pertsonala.
 • Eraginkortasuna komunikazioan.
 • Nuestra imagen vocal y su impacto: elementos iniciales propios que facilitan u obstaculizan la interacción.
 • Nuestro estilo vocal y su impacto: nuestra movilidad en el acto interactivo y la capacidad de dinamizar a las personas de nuestro entorno.
 • Las variantes reguladoras de nuestra voz: elegir la opción más conveniente dentro de una situación concreta.
 • Diferenciación mensaje verbal y mensaje vocal.
 • Elementos de auto-regulación en las diferentes situaciones que faciliten la consecución del objetivo preestablecido.
 • La asertividad vocal; el tono propio y el espacio interno vocálico.
 • La escucha activa: nuestro orientador personal.
 • La efectividad en la comunicación.

Metodologia

Metodología

Ikuspegi metodologiko dinamikoa, didaktikoa eta praktikoa erabiliko da, zeinak ahalbidetuko dion partaideari bere irudian eta ahots estiloan bakarra dena deskubritzea eta potentziatzea. Taldeentzako proposamenek, halaber, aukera emango dio partaideari jakiteko non oztopatzen duen bere burua, eta nola atera egoera horretatik. Prestatzaileen taldeak errespetuzko eta hurbileko giroa sortuko dute, non dinamika batzuk ezarriko diren. Hain zuzen ere, partaideak bere agerpen eta partaidetza maila erregulatu ahalko du dinamika horien baitan.

Oharra: Garrantzitsua da ikastaroko partaideak euren lanean erabiltzen duten ohiko arropa berarekin etortzea. Horretaz gain, ur botila txikia eta idazteko materiala ekarri behar dira.

Un enfoque metodológico dinámico, didáctico y práctico permitirá al participante descubrir y potenciar aquello que es único en su imagen y estilo vocal. Las propuestas situacionales en grupos ayudarán a identificar donde el participante se obstaculiza y a cómo salir de esa situación. El equipo de formadores creará un ambiente cercano y de respeto en el que se establecerán unas dinámicas donde el participante podrá regular su grado de exposición y participación.

Nota: Es importante que las personas participantes asistan al curso con la ropa habitual con la que desempeñan su labor profesional, un botellín de agua, material de escritura.

Irakaslea

Facilitadores

Juan Carlos Garaizabal Jorge. Analisi Bioenergetikorako Terapeuta Aho Adierazpideko Terapeuta, eta EHABE kidea (Analisi Bioenergetikorako Euskadiko Elkartea) IIBA-ko kidea (Analisi Bioenergetikorako Nazioarteko Insitutua)
www.juancarlosgaraizabal.es

Bettina Aragón Hillemann.
Abesten duen Ahotsaren Hezkuntzan espezialista, eta Kirkit Ensemble, a capella-ko zuzendaria.
www.elmovimientodelavoz.com

Ambos dirigen Bilbao Voz Project, Biek ala biek, Bilbao Voz Project plataforma zuzentzen dute. Plataforma horrek arlo askotako profesionalak biltzen ditu ahotsaren eta ahots kulturaren inguruko jarduerak sustatzeko asmoz, hala nola, hezkuntza, kultura, arte eszeniko, sormen, osasun, eta medizinakoak.
www.bilbaovozproject.com

fotoJuan Carlos Garaizabal Jorge. Terapeuta en Análisis Bioenergético Terapeuta en Expresión Vocal Miembro E.H.A.B.E. (Asociación Análisis Bioenergético del País Vasco) Miembro I.I.B.A (Instituto Internacional para el Análisis Bioenergético).
www.juancarlosgaraizabal.es

fotoBettina Aragón Hillemann.
Especialista en Educación de la Voz. Cantante y directora Kirkit Ensemble, a capella. www.elmovimientodelavoz.com

 

Ambos dirigen Bilbao Voz Project, plataforma que auna a profesionales de la educación, la cultura, las artes escénicas, la creatividad, la salud y la medicina con el objetivo de promover actividades en torno a la voz y la cultura vocal.
www.bilbaovozproject.com

Tokia

Lugar

EDE Fundazioa. Simon Bolivar kalea 8 b 48010 Bilbo.

Fundación EDE. c/ Simón Bolivar 8 b 48.010 Bilbao.

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Otsailak 2, larunbata
Otsailak 16, larunbata
Martxoak 2, larunbata

10:00etatik 14:00etara, eta 15:30etik 19:30era.

Sábado 2 de Febrero
Sábado 16 de Febrero
Sábado 2 de Marzo

De 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99

Prezioa

Precio

Prezioa: 285 euro
Ordaintzeko modua: dirua BBK-ko ondoko kontuan sartu, 2095 0551 60 91 04008793

Precio: 285 €
Forma de pago:
Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la bbk: 2095 0551 60 91 04008793

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan