Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación center-nvc bakeola

INDARKERIAZKOA EZ DEN KOMUNIKAZIOAREN INGURUKO TAILERRA IRAKASLEENTZAT

TALLER DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA (CNV) PARA PROFESORADO

data berrria nueva fecha

“IEK erbiltzen dugunean gure eta besteen behar-izan sakonenak entzuteko, hartu –emanak izpi berrien argitara hautematen ditugu”

“Cuando usamos la CNV para escuchar nuestras necesidades más profundas y las de los otros percibimos las relaciones bajo una nueva luz”

Marshall B. Rosenberg, Ph.D. Marshall B. Rosenberg, Ph.D.
Marshall Rosenbergek garatu zuen Indarkeriazkoa ez den komunikazioa (IEK). Bera psikologia klinikoan doktorea da, baita ere hezitzailea eta nazioarteko gatazketan bitartekari aitortza du. 1984ean "Center for Nonviolent Communication" (CNVC) fundatu zuen. La Comunicación NoViolenta (CNV) fue desarrollada por Marshall Rosenberg, Doctor en psicología clínica, educador, reconocido mediador en conflictos internacionales y fundador del "Center for Nonviolent Communication" (CNVC), en el año 1984.
Honek guztiak oinarri bezala du hurrengo kontzeptua: gure emozioen adierazpenak komunikazioa lagundu edo blokeatu dezake. Praktikaren bitartez ohartzen gara eta transformatzen dugu gure emozioen espresioetan eta gure hitzetan, gure solaskidearengan erresistentzia edo indarkeria eragiten duen hori. Horrela lortzen dugu inplikatutako parteen gogobetetzearen bilaketan oinarritutako hartu – emanen bizipena, gure bizitza profesionalean zein pribatuan. Está fundamentada en la toma de conciencia de cómo la expresión de nuestras emociones facilita o bloquea nuestra comunicación. Aprendiendo a practicarlo se descubre y transforma lo que, en nuestra expresión de emociones y en nuestras palabras, suscita la resistencia o la violencia de nuestro interlocutor; así conseguimos aumentar la posibilidad de vivir relaciones fundadas en la búsqueda de la satisfacción de las partes implicadas, tanto en nuestra vida profesional como privada.

Helburuak

Objetivos

 • Indarkeriazkoa ez den Komunikazio prozesua ezagutzea bere osotasunean.
 • Ikasleen erresistentziak eragin eta balioa gutxitzen dituzten mezuak saihestea.
 • Komunikatu ikasleen kooperazioa lortzeko.
 • Autoritarismoaren eta permisibitatearen tranpak gainditzea.
 • Ikasleen eta irakasleen beharrak aldi berean errespetatzen dituzten erabakiak hartzea.
 • Diziplinaren betiko arazoari irtenbidea eman Indarkeriazkoa ez den Komunikazioaren bitartez.
 • Conocer el proceso de Comunicación No Violenta en su globalidad.
 • Evitar los mensajes que desvalorizan y suscitan resistencias del alumnado.
 • Comunicar de manera que obtengamos la cooperación de los alumnos
 • Superar las trampas del autoritarismo y de la permisividad
 • Tomar decisiones que respeten a la vez las necesidades del profesorado y del alumnado.
 • Resolver el eterno problema de la disciplina a través del proceso de Comunicación NoViolenta.

Edukiak

Contenidos

 • • Indarkeriazkoa ez den Komunikazioa: hartu – emanak izateko eredu eraginkorra eskola eremuan.
 • IEK-ren lau osagaiak ikasgelan aplikatuta.
 • Harrera enpatikoa
 • Eskola eremuan Indarkeriazkoa ez den Komunikazioa hainbat modutan aplikatzeko aukerak.
 • Zenbait egoerei aurre egiteko:
  • Zelan jardun ikasleak arazoa duenean.
  • Zer egin dezake irakasleak ikasleek arazoak sortzen dizkiotenean.
  • Zelan aurre egin saihestezinak diren gatazkei.
  • Zelan aurre egin balioen inguruko gatazkei ikastetxean.
  • Etxean ikasteko arazoei zelan aurre egin.
 • La Comunicación NoViolenta, un modelo eficaz de relación en el ámbito escolar.
 • Los cuatro componentes de la CNV aplicados al aula.
 • La recepción émpatica
 • Diferentes posibilidades de aplicación en el ámbito escolar de la Comunicación NoViolenta.
 • Afrontando algunas situaciones:
  • Cómo actuar cuando el alumnado tiene un problema
  • Qué puede hacer el profesorado cuando los alumnos y las alumnas le crean problemas.
  • Cómo abordar los inevitables conflictos.
  • Cómo abordar los conflictos de valores en el centro educativo.
  • Cómo hacer frente a los problemas de aprendizaje en casa.

Metodologia

Metodología

Programak proposatzen du ariketa praktikoak eta azalpenak txandakatzea, sentimenduen eta beharren inguruko hiztegia barneratzeko eta pixkanaka norberarekin eta besteekin erlazionatzeko, finean beste begirada horri ohitzeko. El programa propone una alternancia entre ejercicios prácticos y explicaciones para incorporar el vocabulario de sentimientos y necesidades y poco a poco familiarizarse con otra mirada sobre la relación consigo mismo y con las otras personas.

Parte hartzen duten irakasleek lortuko dituzten gaitasunak: Ikastaroaren ondoren, parte – hartzaileek gure ikasleekin jokoan dagoena modu zorrotzagoan ulertuko dute eta batez ere ohartuko dira kolaborazioa sortzeko funtzionatu duen hortaz.

Competencias que adquirirá el profesorado participante: Después del curso, los participantes habrán adquirido una conciencia más aguda de lo que se pone en juego en las relaciones con nuestro alumnado, y particularmente en la apreciación que pueden darse respecto a lo que ha funcionado para crear colaboración

Iragilea

Facilitadora

fotoPilar de la Torre.
www.comunicacionnoviolenta.com

 • Psikologian lizentziatua. Madrilgo Universidad Complutense.
 • Indarkeriazkoa ez den komunikazioko trebatzailea, Center for NonViolent Communication- aren ziurtapenarekin.
 • Psikoterapeuta gestaltikoa: Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, l’Ecole Parisienne de Therapie Gestalt, eta l’Ecole de Therapie Gestalt de Bruxelles.
 • CIPARH psikoterapia zentroan kolaboratzen du.
 • Madrilgo Komunitateko funtzionario Psikopedagogoa. Gaur egun eszedentzian.
 • Sociogest (Montréal-Quebec) tituluduna: enpresak eta erakundeak kudeatzeko Sociocracia eredua.
 • Dominique Barterrek trebatu du Zirkulu konponarazleetan.
 • Coach-a komunikazioan.
 • Norberaren kontrolerako HeartMath sistemako coach ziurtagiria du
 • Psikologo gisa hainbat urteetan Madrilgo Komunitatearentzat lan handia egin ondoren, gaur egun hainbat mintegi, tailer eta ikastaro ematen ditu psikoterapia eta coaching indibidualaren inguruan.
 • 25 urte baino gehiagoko esperientzia du hainbat jarduera eremuetako taldeak trebatzen eta kudeatzen zein akonpainamendu pertsonalak egiten.

Pilar de la Torre.
www.comunicacionnoviolenta.com

 • Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
 • Formadora en Comunicación NoViolenta certificada por el Center for NonViolent Communication.
 • Psicoterapeuta Gestáltica por la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, l’Ecole Parisienne de Therapie Gestalt, y por l’Ecole de Therapie Gestalt de Bruxelles.
 • Colaboradora del centro de psicoterapia CIPARH.
 • Psicopedagoga por oposición de la Comunidad de Madrid, actualmente en excedencia.
 • Titulada por Sociogest (Montréal-Quebec) en el modelo de Sociocracia para la gestión de empresas e instituciones.
 • Formada en Círculos Restaurativos por Dominique Barter.
 • Coach en comunicación.
 • Coach certificada en el sistema de auto-control del estrés HeartMath.
 • Tras unos años de intensa labor para la Comunidad de Madrid como psicóloga, en la actualidad desarrolla su actividad en el ámbito de la psicoterapia, coaching individual e impartiendo distintos cursos, seminarios y talleres.
 • Con más de 25 años de experiencia en el acompañamiento personal y en la formación y gestión de equipos para diferentes sectores de actividad.

Tokia

Lugar

EDE Fundazioa. Simón Bolívar 8b kalea, Bilbao

Fundación EDE. C/ Simón Bolívar 8b, Bilbao

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Maiatzaren 31a ostirala. 9:30etatik 14:30etara

Viernes 31 de Mayo. De 9:30 a 14:30 horas.

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99

Prezioa

Precio

Prezioa: 80 euro
Ordaintzeko modua: dirua BBK-ko ondoko kontuan sartu, 2095 0551 60 91 04008793

Precio: 80 €
Forma de pago:
Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la bbk: 2095 0551 60 91 04008793

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan