Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación belbin

doako saioa

BELBIN metodologia: sarrera orokorra

sesión gratuita

Introducción General a la metodología BELBIN

“Belbin filosofia gizabanakoen ezberdintasunei ahalik eta errendimendu handiena aitortzean eta eskuratzean datza. Lantalde osoarentzat dago tokia: ekarpen positibo guztiak ongietorriak dira” “La filosofía Belbin consiste en reconocer y obtener el mayor rendimiento posible de las diferencias individuales. Hay sitio para todos en el equipo: todas las contribuciones positivas son bienvenidas”
Meredith Belbin doktorea Dr. Meredith Belbin
Cambridgen dagoen erakunde ingelesa da Belbis Associates eta Meredith Belbin doktoreak zuzentzen du. Bera da Lantaldeen Rolen Belbin Metodologiaren sortzailea. Belbin Associates es una compañía británica con sede en Cambridge y liderada por el Dr. Meredith Belbin, creador de la Metodología de Roles de Equipo Belbin.
Metodologia hori Henley Business School-en (Erresuma Batua) egindako ikerketa zehatz batetik sortu da. Ikerketa horretan deskubritu da pertsonek lanean daudenean LANTALDE ROL edo jokabide kopuru finitu bat daukatela, eta jokabide horiek berezkoak direla. Dicha metodología surge de una minuciosa investigación llevada a cabo en Henley Business School (Reino Unido) y que concluye con el descubrimiento de un número finito de comportamientos o ROLES DE EQUIPO que las personas adoptan en el trabajo de manera natural.
Osaketa orekatua duten lantaldeak dira emaitza onenak lortzen dituztenak, hasiera batean nabarmendu ez arren, ez euren eskarmentuagatik, ez euren meritu akademikoengatik, ez bestelako faktoreengatik. Aquellos equipos cuya composición está equilibrada, es decir, en los que existe diversidad de comportamientos o Roles de Equipo, son los que obtienen mejores resultados, aunque de inicio no destaquen ni por su experiencia, ni por méritos académicos ni por otros factores.
Norberaren ezagupenetan oinarritutako metodologia honek ahalbidetzen du egokitzeko dugun gaitasuna eta norberaren jarduera hobetzea; gure lantaldearen ahultasunak eta izan daitezkeen gatazkak modu eginkorragoan kudeatzea, eta taldekide guztien errendimendu handiena lortzea. Esta metodología basada en el conocimiento personal, permite mejorar nuestro desempeño individual así como gestionar de manera más eficaz las distintas contribuciones que se dan en un equipo, obteniendo el máximo rendimiento de cada uno de los integrantes del mismo.
Saioaren helburua Objetivo sesión

Belbin metodologiaren oinarri eta aplikazioak aurkeztea eta ezagutaraztea. Saioa kasu praktikoen aurkezpenarekin osatuko da.

Presentar y dar a conocer los fundamentos y aplicaciones de la metodología Belbin, complementando la presentación con la exposición de casos prácticos.

Publikoa edo hartzaileak Público o personas destinatarias

Prestakuntzaren eta Giza Baliabideen arduradunak, lantalde bat bere kargu duen edo taldean lan egiten duen oro, aholkulariak, irakasleak eta coach-ak.

Responsables de formación y de RRHH, cualquier persona que tenga un equipo a su cargo o que trabaje en equipo, consultores, formadores y coaches.

Edukiak Contenidos
  • Belbin metodologia: sarrera orokorra.
  • Metodologia honekin lan egin duten erakunde eta enpresen kasu praktikoak.
  • Belbin metodologiaren oinarrizko ikastaroaren aurkezpena: “Zure lantaldea, lantalde eraginkor bilaka ezazu” eta Belbin Metodologiaren Ziurtagiri Ikastaroa.
  • Galderak.
  • Introducción general a la metodología Belbin
  • Casos prácticos de entidades y empresas que ya trabajan con esta metodología
  • Presentación del curso básico de Belbin: “Haga de su equipo, un equipo eficaz” y del Curso de Acreditación en Metodología Belbin.
  • Preguntas.
Lantalde eragilea Equipo Facilitador
Marian Albaina eta Eduardo Dulanto. Marián Albaina y Eduardo Dulanto.
Tokia Lugar
Boluntako lokalak
Zabalbide kalea, 1
Bilbo 48005

Locales de bolunta
c/ Zabalbide nº 1
Bilbao 48005

Data eta ordutegia Fecha y horario
Urriak 9, asteazkena, 18:00etatik 20:00etara. Miércoles 9 de Octubre, de 18:00 a 20:00 horas.
Izen ematea Inscripción
Izena emateko Carolina Carazorekin jarri harremanetan. Izena, bi deiturak eta harremanetarako telefono bat eman behar dira.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Ikastaroaren kodea: 6180
Para apuntarse, ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando nombre y dos apellidos y un teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.

Código de curso: 6180
Prezioa Precio
Prezioa: Saioa doakoa da.

Precio: Sesión gratuita.

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE