Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación belbin

Belbin metodologiaren oinarrizko ikastaroa

Zure lantaldea eraginkor bihur ezazu

Curso básico Belbin
 

Haga de su Equipo, un equipo eficaz

"Lantalde baten rola sozialki jokatzeko, emateko eta harremanak izateko gure joera zehatza da." "Un rol de equipo es nuestra particular tendencia a comportarnos, contribuir y relacionarnos socialmente."

Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbin
Sarrera Introducción

Ikastaro honen xedea da partaideei metodologia bat ematea, euren lantaldeak modu eraginkorrago batean kudea ditzaten euren helburuak lortzeko asmoz.

Belbin metodologiaren Lantaldeen Rolek erreferentzia esparrua eta hizkuntza komuna ematen dituzte, horien bitartez, sendotasun indibidual eta kolektiboen ulermena esploratzeko eta handitzeko. Izan ere, hori da sendotasunak modu optimoan kudeatzeko abiapuntua, beti ere, lantaldearen errendimendu handiena lortzeko asmoz.

El propósito de este curso es transmitir a los participantes los conceptos básicos de la Metodología de Roles de Equipo Belbin.

Los Roles de Equipo Belbin aportan un marco de referencia y un lenguaje común desde el que explorar e incrementar la comprensión de las fortalezas individuales y colectivas, punto de partida para gestionarlas de manera óptima con el fin de obtener el mayor rendimiento posible del equipo.

Ikastaroaren helburua Objetivo curso
Belbin baliabide metodologiko berriak ematea, eta LANTALDEEN garrantziaren, eta lantalde horiek ematen dituzten onuren inguruan sentsibilizatzea, bizipenetan oinarrituriko tailer praktiko baten bidez. Tailer hori dela medio, partaideek Talde Lanaren oinarriak esperimentatu eta ezagutu ahalko dituzte, eta horretarako gaitasun pertsonalak hobetu ere.

Dotar de novedosos recursos metodológicos (Belbin) y sensibilizar sobre la importancia y beneficios que aportan los equipos de Trabajo, mediante un taller vivencial y práctico que permita a los participantes experimentar y conocer los fundamentos del Trabajo en Equipo, así como mejorar sus habilidades personales para tal fin.

Helburu espezifikoak Objetivos Especificos
 • Talde Lana esperimentatzea eta bere kontzeptu giltzarriak ezagutzea.
 • Aniztasuna eta Osagarritasuna identifikatzea eta deskubritzea.
 • Norberaren ezagutza hobetzea, Belbin Txosten Pertsonalak laguntza tresna gisa erabiliz.
 • Bitartekoak eta gaitasunak gehitzea Elkarrenganako Ezagutzan.
 • Experimentar el Trabajo en Equipo y reconocer sus conceptos clave
 • Identificar y descubrir la Diversidad y Complementariedad
 • Mejorar el Auto-conocimiento, utilizando los Informes Personales Belbin como herramienta de apoyo.
 • Incorporar recursos y habilidades para el Conocimiento Mutuo
Hartzaileak Personas Destinatarias

Programa hau lantaldean aritzen diren pertsona guztiei zuzenduta dago. Horretaz gaienra, lantaldeak zuzentzeko ardura dutenentzat ere bada.

Este programa está diseñado para personas que trabajan en equipo, como para quienes tienen responsabilidad de liderar equipos de trabajo.

Programaren egitura Estructura del Programa
 1. On-line Fasea (ikastaroaren aurretikoa), non partaideek Norberaren Pertzepzioaren Belbin Inbentarioa beteko duten. Galdetegiak ikastaroa hasi baino 8-10 egun lehenago beteko dira.
 2. Presentziazko Fasea: Zortzi orduko presentziazko jardunaldia, non kontzeptu teorikoak ariketa praktikoekin, eta esperientziazko formatuko talde dinamikekin tartekatuko diren. Era berean, partaide bakoitzak Belbin metodologiako bere Lantaldeen Rolen Txosten Pertsonala izango du, berarekin lan egin dezan.
 1. Fase online (previa) al curso donde las personas participantes completarán su Inventario de Auto-Percepción (IAP) Belbin. Los cuestionarios se completarán 8 -10 días antes de la sesión presencial.
 2. Fase Presencial. Jornada presencial de 8 horas de duración, donde se intercalarán conceptos teóricos con ejercicios prácticos y dinámicas de equipo en formato experiencial. También se entregará a cada participante su Informe Personal de Roles de Equipo Belbin, y se trabajará con él.
Irakaslea Imparte

Belbin Espainiako Lantaldea:  www.belbin.com/espanol

Marian Albaina

Marian AlbainaEkonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gradu ondoko ikasketak egin ditu Giza Baliabide eta Erakundeetan, eta Prestakuntzaren Kudeaketan.
Zenbait enpresetan giza baliabideen esparruan lan egin ondoren, 1995. urtean Erresuma Batuko Cambridge hiriko Belbin Associates erakundean sartu zen, non Lantaldeen Rolen teoriaren inguruko prestakuntza jaso zuen Meredith Belbin doktorearen eskutik. Hala, ikasketa horiek egin dituela baieztatzen duen ziurtagiria jaso ondoren, 1997.urtean Espainiako Belbin Associates erakundearen arduraduna bilakatu zen.
Marian Albainak Belbin metodologian oinarrituriko prestakuntza ikastarotan eta aholkularitza zerbitzutan parte hartu du hainbat enpresarekin, tartean, Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (EB.) eta Unión Fenosa.

Equipo Belbin España: 
www.belbin.com/espanol

Marián Albaina

Marián Albaina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y ha realizado estudios de postgrado en Recursos Humanos y Organizaciones, y en Gestión de la Formación. Tras trabajar en distintas empresas siempre en el ámbito de los recursos humanos, en el año 1995 se incorpora a Belbin Associates en Cambridge, Reino Unido, donde durante algún tiempo trabaja formándose en la teoría de los Roles de Equipo de la mano del Dr. Meredith Belbin, y se acredita en la misma. En el año 1997 se convierte en la responsable de Belbin Associates, Spain.
Marián Albaina ha participado en numerosos cursos de formación y servicios de consultoría basados en la metodología Belbin para empresas como Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (U.E.), Unión Fenosa, etc.

Tokia Lugar
bolunta. Erronda Kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean), Bilbo.

bolunta. Calle Ronda s/n (frente al nº 5), Bilbao.

Data eta ordutegia Fecha y horario
Azaroaren 13an, asteazkena 9:30etik 14:00etara, eta 15:30etik 19:00etara. Miércoles 13 de Noviembre. De 9:30 h a 14:00 h y de 15:30 a 19:00 horas
Izen ematea Inscripción

Ikastaroari buruzko informazioa eskuratzeko, Carolina Carazorekin jarri harremanetan. Izena, bi deiturak eta harremanetarako telefono bat eman behar dira.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Web orrian on-line matrikula egin daiteke.
Ikastaroaren kodea: 6181

Si deseas información del curso, ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando nombre y dos apellidos y un teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99

Ya está disponible en la web la matrícula online.
Código de curso: 6181

Prezioa Precio
Prezioa: 195€
Ordaintzeko modua:
dirua BBK-ko ondoko kontuan sartu, 2095 0551 60 91 04008793

Precio: 195€
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la bbk: 2095 0551 60 91 04008793

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE