Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación belbin

Akreditazio ikastaroa

Belbin Lantaldeen Metodologia

Curso de Acreditación

Metodología de Roles de Equipo Belbin

Zertarako Servirá para
 • Belbin deskubritzeko. Bederatzi Lantalde Rol baino askoz gehiago da. Ikastaroan Lantaldeetako rol bakoitzaren sendotasunak eta baimenduriko eta baimendurik gabeko ahultasunak sakon esploratzen dira; rol ezberdinak nola konbinatzen diren lantzen da; ebaluatzaileek ematen duten feedback-a aztertzen da; lantaldeen osaketa eta lanpostuak ere jorratzen dira.
 • Belbin ezartzeko: kudeaketan eta lantaldeak sortzerakoan; gaitasun pertsonalen garapean; prestakuntza beharrizanak antzematerakoan; lanpostuan modu eraginkorrean aritzeko beharrezkoak diren gaitasunak definitzerakoan, eta abar.
 • Rolen hizkuntzan hitz egiteko, rolek ematen dizkiguten bereizketa espezifikoak gehituz: Hizkuntza berri honek oinarri trinko eta positiboa ematen du lantaldeen osaketarekin, norberaren lanarekin, eta pertsonen arteko harremanekin loturiko gaien inguruan eztabaidatzeko.
 • Metodologia hau prestakuntza tailerretan eta aholkularitza zerbitzuetan gehitzeko. Horretaz gain, Belbin metodologia eta txostenak tailer eta egoera ezberdinetan nola erabili behar diren jakiteko, eta txosten horiek interpretatzen jakiteko.
 • Ezagutza eta trebetasun profesionala eskuratzeko, baita beharrezkoa den sinesgarritasuna jasotzeko ere, Belbin metodologia edozein testuingurutan erabiltzeko asmoz.
 • Descubrir Belbin, la metodología Belbin es mucho más que 9 Roles de Equipo. Durante el curso se exploran en profundidad las fortalezas, debilidades permitidas y no permitidas de cada uno de los Roles de Equipo, se analiza cómo combinan los distintos roles, se estudia el feedback aportado por los evaluadores, la composición de los equipos y se analizan puestos.
 • Aplicar Belbin, en la gestión y creación de equipos, en el desarrollo de las habilidades personales, a la hora de detectar necesidades de formación,  en la definición de las habilidades necesarias para desempeñar un puesto eficazmente, etc.
 • Hablar el lenguaje de los roles incorporando las distinciones específicas que nos aportan los mismos. Este nuevo lenguaje aporta una base sólida y positiva para debatir cuestiones relacionadas con la composición de los equipos, el desempeño individual y las relaciones interpersonales.
 • Incorporar esta metodología en el diseño de talleres de formación y servicios de consultoría, recibiendo  ideas sobre cómo utilizar la metodología e informes Belbin en distintos talleres y situaciones y aprendiendo a interpretar los informes.
 • Adquirir el conocimiento y la destreza profesional, así como la credibilidad necesaria, para utilizar la metodología Belbin en cualquier contexto.
Hartzaileak Está dirigida a personas
 • Lantaldeak zuzentzen dituzten pertsonak edota lantaldean lan egiten duten pertsonak.
 • Giza baliabideak, prestakuntza eta garapen sailetako arduradunak eta teknikariak.
 • Aholkularitza, prestakuntza, hautaketa eta garapen zein coaching esparruetako pertsonak.
 • que lideren o trabajen en equipo
 • responsables o técnicos de departamentos de recursos humanos, formación, selección y desarrollo
 • del ámbito de la consultoría, la formación y el coaching
Akreditazioak honakoak hartzen ditu La acreditación incluye
 • Aldez aurreko on-line fasea (irakurketak eta galdetegiak).
 • 16 orduko bertaratutako prestakuntza.
 • Prestakuntzako eskuliburua.
 • Belbin lantaldeen rolei buruzko banako txostena.
 • Lantalde txostenak (bertaratuek osaturiko lantaldeen txostenak).
 • Lanpostuen txostenak (bertaratuek sortutako lanpostuen txostenak)
 • Liburu bat: parte–hartzaile bakoitzarentzat Meredith Belbin doktoreak idatzitako ondoko liburuaren ale bana:
  - Belbin lantalde-rolak.
 • Nahibeste tutoretza eta Belbin Metodologiako ziurtagiria lortzeko azterketa.
 • Meredith Belbinek sinatutako ziurtagiria (akreditazio azterketa behin gainditu eta gero).
 • Belbin Akreditazioaren logoa erabiltzea (ezarritako baldintzetan).
 • Ongietorri esteka: taldekako 6 txostenetara eta banako txosten batera sarbidea izateko aukera (esteka bana emango da enpresa bakoitzeko).
 • Fase online previa (lecturas y cuestionarios)
 • Formación presencial de 16 horas de duración
 • Manual de formación
 • Informe individual sobre roles de equipo Belbin de cada participante
 • Informes de equipo (de los equipos formados durante la sesión presencial)
 • Informes de puestos (de los puestos creados durante la sesión presencial)
 • 1 libro: un ejemplar para cada participante del título del Dr. Meredith Belbin:
  - Roles de equipo en el trabajo
 • Tutoría a demanda y examen de Acreditación en la metodología Belbin
 • Certificado de acreditación firmado por Meredith Belbin (una vez superado el examen de acreditación)
 • Logotipo de Acreditación Belbin (sujeto a términos y condiciones)
 • 1 link de bienvenida de acceso a 6 informes individuales y 1 de equipo (se facilitará un link por empresa inscrita)
Irakaslea Imparte

Belbin Espainiako Lantaldea:  www.belbin.com/espanol

Marian Albaina

Marian AlbainaEkonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gradu ondoko ikasketak egin ditu Giza Baliabide eta Erakundeetan, eta Prestakuntzaren Kudeaketan.
Zenbait enpresetan giza baliabideen esparruan lan egin ondoren, 1995. urtean Erresuma Batuko Cambridge hiriko Belbin Associates erakundean sartu zen, non Lantaldeen Rolen teoriaren inguruko prestakuntza jaso zuen Meredith Belbin doktorearen eskutik. Hala, ikasketa horiek egin dituela baieztatzen duen ziurtagiria jaso ondoren, 1997.urtean Espainiako Belbin Associates erakundearen arduraduna bilakatu zen.
Marian Albainak Belbin metodologian oinarrituriko prestakuntza ikastarotan eta aholkularitza zerbitzutan parte hartu du hainbat enpresarekin, tartean, Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (EB.) eta Unión Fenosa.

Equipo Belbin España: 
www.belbin.com/espanol

Marián Albaina

Marián Albaina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y ha realizado estudios de postgrado en Recursos Humanos y Organizaciones, y en Gestión de la Formación. Tras trabajar en distintas empresas siempre en el ámbito de los recursos humanos, en el año 1995 se incorpora a Belbin Associates en Cambridge, Reino Unido, donde durante algún tiempo trabaja formándose en la teoría de los Roles de Equipo de la mano del Dr. Meredith Belbin, y se acredita en la misma. En el año 1997 se convierte en la responsable de Belbin Associates, Spain.
Marián Albaina ha participado en numerosos cursos de formación y servicios de consultoría basados en la metodología Belbin para empresas como Multiópticas, Ikea, Fagor Electrónica, BBK, Oami (U.E.), Unión Fenosa, etc.

Eduardo Dulanto

 • Enpresako Coach Ontologikoa Newfield Consulting-eko ABC Nazioarteko Programan (2010. urteko edizioan).
 • Aditua GARAPEN PERTSONALEAN eta LANTALDEEN LIDERGOAN (Gradu ondoko Unibertsitarioa Mondragon Unibertsitatean, eta Newfield Consulting-en).
 • GIZA BALIABIDEEN PLANIFIKAZIOAN eta KUDEAKETAN masterra (ESDEN Negozio eta Teknologien Eskolan Gradu ondokoa).
 • MBA – ENPRESA ZUZENDARITZAN ETA ADMINISTRAZIOAN MASTERRA (Gradu ondokoa Mondragon Unibertsitatean, eta OTALORA Arrasateko Zuzendaritza Prestakuntzako Zentroan).
 • Taldeen rolen BELBIN metodologian ahokularia.
 • INNOVA-ko aholkularia (Euskadi Porgrama + SPRI innova-ren egiaztagiriarekin)
 • Giza Baliabideen Masterraren irakaslea Gasteizko ESDEN Negozio Eskolan.

Eduardo Dulantok Belbin metodologian oinarrituriko prestakuntza ikastarotan eta aholkularitza zerbitzutan parte hartu du hainbat enpresarekin, tartean, BBK, Valvospain eta Eroski.

Eduardo Dulanto

Eduardo Dulanto
 • Coach Ontológico Empresarial certificado en Programa ABC internacional de
 • Newfield Consulting, ( Edición 2.010 )
 • Experto en DESARROLLO PERSONAL y LIDERAZGO de EQUIPOS (Post-grado
 • Universitario de Mondragón Unibertsitatea y Newfield Consulting )
 • Master en PLANIFICACIÓN y GESTIÓN de RECURSOS HUMANOS - RR.HH. (Postgrado Escuela de Negocios y Tecnologías - ESDEN )
 • M.B.A - MÁSTER en DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de EMPRESAS (Postgrado:
 • Mondragón Unibertsitatea y OTALORA – Centro de Formación Directiva de
 • Mondragón )
 • Consultor Acreditado en la Metodología BELBIN de Roles de Equipo.
 • Consultor INNOVA ( Acreditación del Programa Euskadi + innova de SPRI )
 • Profesor del Máster de RR.HH. de la Escuela de Negocios ESDEN – Vitoria

Eduardo Dulanto ha participado en numerosos cursos de formación y servicios de consultoría basados en la metodología Belbin para empresas como BBK, Valvospain, Eroski, etc.

Tokia Lugar
EDE Fundazioa. Simón Bolívar 8b, Bilbao.
Metroa Indautxu geltokia (Areilza irteera).

Fundación EDE. Simón Bolívar 8b, Bilbao.
Metro Indautxu, salida por Doctor Areilza.

Data eta ordutegia Fecha y horario
2014ko Otsailaren 5ean eta 12an, 9:30etik 14:00etara, eta 15:30etik 19:00etara. Miércoles 5 y 12 de febrero de 2014, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 los dos días.
Izen ematea Inscripción

Ikastaroari buruzko informazioa eskuratzeko, Carolina Carazorekin jarri harremanetan. Izena, bi deiturak eta harremanetarako telefono bat eman behar dira.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Web orrian on-line matrikula egin daiteke.
Ikastaroaren kodea: 6182

Si deseas información del curso, ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando nombre y dos apellidos y un teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99

Ya está disponible en la web la matrícula online.
Código de curso: 6182

Prezioa Precio
Prezioa: 795€, bi saioen bazkaria eta kafea barne.
Ordaintzeko modua:
dirua BBK-ko ondoko kontuan sartu, 2095 0551 60 91 04008793

Precio: 795€, el precio incluye café y almuerzo de las dos jornadas.
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la bbk: 2095 0551 60 91 04008793

logotipos: bikain plata - igualdad - ekoscan

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE