Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación  

Inpaktu handiko aurkezpenak. Publikoaren aurrean Eraginkortasunez hitz egitea.

Presentaciones de alto impacto. Hablar en Público con Eficacia.

“Publikoaren aurrean zuzen hitz egiten duenak, abantaila dauka besteekiko”
A.I. Lafuente
Quien habla bien en público aventaja a los demás”.
A.I. Lafuente

Prestakuntza saioa erabilgarria izango zaigu honetarako

Esta formación nos servirá para

 1. Ideiak eta kontzeptuak argitasunez eta profesionaltasunez adierazi ahal izateko, edozein auditorioren aurrean.
 2. Publikoaren arreta piztu eta mantentzeko, bere atxikipena irabaziz.
 3. Publikoaren aurrean hitz egiten dugunean, norberaren eta ordezkatzen dugun sail, elkarte, sindikatu, alderdi edo enpresaren irudia hobetzeko eta gordetzeko.
 4. Komunikazioak hobetzeko; horrela, lidergo eta arrakasta sozialaren eta profesionalaren aukerak handituz.
 1. Expresar ideas y conceptos con claridad y profesionalidad ante cualquier auditorio.
 2. Aprender a suscitar y mantener la atención del público ganando su adhesión.
 3. Mejorar y salvaguardar la propia imagen personal así como la imagen del departamento, asociación, sindicato, partido o empresa a la que se representa cuando tomamos la palabra en público.
 4. Mejorar las comunicaciones aumentando las posibilidades de liderazgo y de éxito tanto social como profesional.

Norentzat

Está dirigido a

Lana dela eta, publikoaren aurrean hitz egin behar duten lagunentzat, bai entzule gutxi ren aurrean (bezero edo lantaldeekin batzarrak), zein entzule askoren aurrean(prestakuntza-saioak edo hitzaldiak).

Personas que por su trabajo tienen que dirigirse al público, ya sea una audiencia pequeña (en reuniones con clientes o equipos) o a un público mayor en formaciones o conferencias.

Edukiak

Contenidos

 • Komunikazio publikoaren kontzeptu nagusiak berrikusi.
 • Diskurtsoen egitura.
 • Ordena. Bakarra. Erraza. Eraginkorra. Sendoa. Aurkezpenaren erritmoa.
 • Planteamendua prestatzea: Inventio. Dispositio. Elocutio. Memoria eta Actio.
 • Itsasargia, ardatza eta ideia indartsua. Ardatz nagusi bakarra hitzaldi bakoitzeko.
 • Material osagarriak. Inpaktu handiko Power Point aurkezpenak.
 • Programazio Neurolinguistikoa. Kanal Bisuala, Entzumenezkoa eta Zinestesikoak.
 • Entzuleen arreta mantendu eta bereganatu.
 • Azken aholkuak Aurkezpen Eraginkorra egiteko.
 • Hitzaldiak aulkitik.
 • Mahai-inguruak zuzendu.
 • Repaso de los principales conceptos de la comunicación pública.
 • La estructura de los discursos.
 • El orden. Uno. Sencillo. Eficaz. Sólido. El ritmo en la presentación.
 • La confección del planteamiento: Inventio. Dispositio. Elocutio. Memoria y Actio.
 • El Faro eje central e idea fuerza. Un solo eje central por intervención.
 • Materiales Auxiliares. Presentaciones en PowerPoint de alto impacto.
 • Programación Neuro Lingüística. Los Canales Visual, Auditivo y Cinestésicos
 • Mantener y captar la atención de la audiencia.
 • Consejos finales para una Presentación Eficaz.
 • Intervenciones desde la silla.
 • Moderación de coloquios.

Eragilea

Facilitador

fotoEnrique Pérez Urresti, Aiuolako zuzendaria. www.hablaydisfruta.com

Ikusi bideoa: http://youtu.be/PxBT_f9gBXM

Enrique Pérez Urresti, director de Aiuola. www.hablaydisfruta.com

Ver vídeo: http://youtu.be/PxBT_f9gBXM

Parte hartzeko baldintzak

Requisitos para participar

Ikastaroa egiteko ezinbestekoa da Publikoaren Aurrean Eraginkortasunez eta Gozatuz Hitz Egitea ikastaroa egina izana, edo publikoaren aurrean hitz egiten ohituta egotea.

Komenigarria da hamar minutu inguruko hitzaldia prestatuta ekartzea; gero, hitzaldi hori grabatuko egingo da ikusi ahal izateko. Horrekin batera, puntu sendoak nabarmendu ahal izango dira, eta hobetzekoak deskubritu.

Para esta formación es necesario haber realizado el primer nivel básico del curso Hablar en Público con Eficacia y Disfrutando, o tener hábito hablando en público.

Es conveniente traer preparada una pequeña charla de unos 10 minutos que se grabará, para visualizarla con el fin de remarcar los puntos fuertes y descubrir los puntos de mejora.

Metodologia

Metodología

Ikastaroa praktikoa izan da ia bere osotasunean, eta ahozko komunikazioari buruzko aspektu teorikoak gehituko zaizkio. Horretarako, hitzaldiak, adibideak, talde-lanak eta simulazioak egingo dira. Ikastaroaren irakasleak gida- eta aholkularitza-lana egingo du, jardueren edota eginkizunen diseinuari dagokionez.

El curso será principalmente práctico incorporándose aspectos teóricos sobre la comunicación oral. Para ello, se llevarán a cabo exposiciones, ejemplificaciones, trabajo en grupo y simulaciones. El profesor del curso realizará una labor de guía y asesoramiento en el diseño de la actividad/tarea.

Tokia

Lugar

bolunta. Erronda kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean). Bilbo.

bolunta. C/ calle Ronda s/n, frente al nº 5. Bilbao

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Otsailak 28, ostirala, eta martxoak 7, ostirala.
10:00etatik 14:00etara, eta 15:30etik 19:30era.

Viernes 28 de Febrero y viernes 7 de Marzo.
De 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas

Prezioa

Precio

Prezioa: 190 €.
Ordaintzeko modua: dirua ondoko kutxabankeko IBANean sartu: 2095 0551 60 91 04008793
Ikastaroaren kodea: 6354

Precio: 190 €.
Forma de pago:
Ingreso bancario en el siguiente IBAN de kutxabank: ES65 2095 0551 6091 0400 8793
Código de Curso: 6354

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.

Ikastaroaren zati bat diruz lagun dezakezu zure enpresaren prestakuntza-kredituaren bitartez. Puedes financiar parte del curso con cargo al crédito formativo de tu empresa.
Fundación Tripartita fondo social europeo

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE