Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación  

GAITASUN SOZIOEMOZIONALAK ESKU-HARTZEAN. GAIAN SAKONTZEKO TAILERRA.

COMPETENCIAS SOCIO-EMOCIONALES EN LA INTERVENCIÓN. TALLER DE PROFUNDIZACIÓN.

Gizakiak bere emozioei begira diezaieke, gogoeta egin dezake lengoaia duelako. Gizakion bizitzak elkarrizketetan gertatzen dira, eta espazio horretan sortzen da bizi dugun errealitatea.”
Maturana
"El ser humano puede realizar una mirada sobre su emocionar, puede reflexionar porque tiene el lenguaje. Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos."
Maturana

Helburuak

Objetivos de esta formación

 • Partaideen hainbat gaitasunetan sakontzea: emozionalak, harremanezkoak, akziozkoak eta hausnarketazkoak; betiere, norberaren eta erakundearen helburuak erdiesterakoan, eraginkortasun handiagoa eskuratzeko asmoz.
 • Rol profesionala lantzea, ikuspegi integral batetik abiatuta.
 • Norberaren emozioak eta aldarteak ezagutzea, bai eta besteenak ere; enpatia garatzea eta pertsonen arteko harremanak hobetzea.
 • Aldarteen patroi eta epaiez jabetzea, eta aukerak ixten dizkiguten epaiei buruz gogoeta egitea.
 • Emozioaren kudeaketa- eta adierazpen-teknikak praktikatzea esku-hartzean, hitzezkoa ez den komunikazioaren bitartez.
 • Profundizar en las competencias emocionales y relacionales, de acción y reflexión de los participantes, a fin de lograr una mayor efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales.
 • Trabajar el rol del profesional desde una perspectiva integral, corporal, emocional y verbal.
 • Reconocer las emociones y los estados de ánimo en uno mismo y en los demás, desarrollar la empatía y mejorar las relaciones interpersonales.
 • Tomar conciencia de los patrones y de los juicios que acompañan a los estados emocionales y hacer una reflexión sobre los juicios que nos cierran posibilidades.
 • Practicar técnicas de gestión y expresión de la emoción en la intervención a través de la comunicación no verbal.

Edukiak

Contenidos

Emozioen kudeaketan oinarrizkoak diren gaitasun sozioemozionalak. Competencias socio-emocionales básicas en la gestión de emociones.
 • Autokontzientzia: Emozioaren elementu kognitiboa, fisiologikoa eta jokabidearena.
 • Pertsonen arteko harreman eraginkorra: ulertzeko giltzarriak.
 • Komunikazioaren hesiak eta distortsio kognitiboak.
 • Komunikazioaren zuloa: Entzutea eta ikertzea, gaitasun emozional gisa.
 • Autoconciencia: Elemento cognitivo, fisiológico y conductual de la emoción.
 • Comunicación interpersonal efectiva: claves de su comprensión.
 • Barreras de la comunicación y distorsiones cognitivas.
 • La brecha de la comunicación: La escucha y la indagación como competencias emocionales.

Esku-hartzearen prozesuan, emozioak kudeatzeko tresnak.

Herramientas para gestionar emociones en el proceso de intervención.

 • Langilearen gorputza: malgutasuna, moldagarritasuna, entzutea, konfiantza sortzea, inpartzialtasuna.
 • Enpatiaren eta aldentze afektiboaren arteko oreka.
 • Langilearen ikusgaitasuna eta ikusezintasuna esku-hartzean.
 • Norberaren emozioak behatzea eta erabiltzaileen emozionaltasuna, gorputz-jarraibideen bitartez.
 • Hitzezkoa ez den komunikazioa ezagutzeko teknikak, ahozko geldialdiak gainditzeko asmoz.
 • Nola lan egin erabiltzaileen bitartekoekin: Aitortzeko eta balioa emateko teknikak.
 • Laguntza, interakzio-prozesuaren oinarri gisa.
 • El cuerpo del profesional: flexibilidad, adaptabilidad, escucha, generación de confianza, imparcialidad.
 • Equilibrio entre empatía y distanciamiento afectivo.
 • La visibilidad e invisibilidad del profesional en la intervención.
 • Observación de las emociones propias y la emocionalidad en los usuarios a través de pautas corporales.
 • Introducción a técnicas de comunicación no verbal para salvar estancamientos verbales.
 • Cómo trabajar con los recursos de las y los usuarios: Técnicas de reconocimiento y revalorización.
 • El acompañamiento como base en el proceso de interacción.

Metodologia

Metodología

Prestakuntza-saioetan, bizipenetan oinarritutako hainbat teknika garatuko dira; hala, ikasketa norberaren zein taldearen esperimentaziotik sortuko da. Saio teorikoak eta partaidetza-dinamikak egingo dira, eta horiek eztabaida, rol-jolas eta talde-dinamiken bidez landuko dira. A lo largo de las sesiones formativas se desarrollarán diferentes técnicas de una manera vivencial donde el aprendizaje se produzca desde la experimentación activa tanto individual como grupal. Se realizarán exposiciones teóricas y dinámicas participativas en las cuales se trabajará mediante debates, juegos de rol y dinámicas de grupo.

Eragilea

Facilitadora

fotoMaría Méndez Barrio, Jurista, bitartekotza komunitarioan doktoratua. Familia-bitartekotzan eta adingabeen bitartekotzan aditua, Madrileko Comillas Unibertsitateak aitortua. Psikodrama-zuzendaria, ESCAT-ek (Kataluniako Psikodrama eta Psikodantza Eskola) aitortua. Coach-a, Norbanakoen eta taldeen ikuskatzailea, ANSE-k (Erakunde ikuskatzaileen Elkartea; Austrian du egoitza) aitortua. Coach ontologikoa, NEWFIELD CONSULTING-ek aitortua. Bartzelonako Diputazioko bitartekotza-lantaldeen ikuskaria, eta Nafarroako Ikastolen Federazioko lantaldeen orientatzailea. Bitartekari komunitarioa Palafrugellen. Kolaboratzailea Estatuko hainbat Bitartekotza Masterretan. Trebatzailea gatazken ebazpenean, bitartekotzan, komunikazioan eta inteligentzia emozionalean. Talde-prozesuetan eragile aditua. María Méndez Barrio. Jurista, doctoranda en mediación comunitaria. Experta en Mediación Familiar y con menores acreditado por la Universidad de Comillas de Madrid. Directora de Psicodrama avalado por la ESCAT (Escuela de Psicodrama y Psicodanza de Catalunya). Coach, Supervisora individual y grupal, avalado por la ANSE (Asociación de entidades Supervisoras con sede en Austria ) Coach ontológica avalado por NEWFIELD CONSULTING. Supervisora de los equipos de mediación de la Diputación de Barcelona y de los equipos de orientación de la Federación de Ikastolas de Navarra. Mediadora comunitaria en Palafrugell.Colaboradora en diferentes Masters de Mediación del Estado. Formadora en resolución de conflictos, mediación, comunicación e inteligencia emocional. Experta en facilitación de procesos grupales.

Tokia

Lugar

bolunta. Erronda kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean). Bilbo. bolunta. C/ calle Ronda s/n, frente al nº 5. Bilbao

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Apirilak 4, larunbata, eta 5, larunbata. Ostiralean, 15:30etik 19:30era. Larunbatean, 10:00etatik 14:00etara, eta 15:30etik 19:30era. Viernes 4 y sábado 5 de Abril
Viernes: de 15:30 a 19:30 horas Sábado: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas

Prezioa

Precio

Prezioa: 160 €.
Ordaintzeko modua: dirua ondoko kutxabankeko IBANean sartu: ES65 2095 0551 60 91 04008793
Ikastaroaren kodea: 6372.
Precio: 160 €.
Forma de pago:
Ingreso bancario en el siguiente IBAN de kutxabank: ES65 2095 0551 6091 0400 8793
Código de Curso: 6372.

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.
Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.
Web orrian on-line matrikula egin daiteke. Ya está disponible en la web la matrícula online.
Ikastaroaren zati bat diruz lagun dezakezu zure enpresaren prestakuntza-kredituaren bitartez. Puedes financiar parte del curso con cargo al crédito formativo de tu empresa.
Fundación Tripartita fondo social europeo

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE