Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación  

Eta zu, zein marka zara? Marka Pertsonaleko tailerra.

Y tú, ¿qué marca eres?
Taller de Marca Personal
.

Lan-esparrua gero eta lehiakorragoa da, eta profesionalak bereizi egin behar dira merkatuaren begien aurrean. Bereizte horrek honakoa dakar: balioaren proposamena bera ezagutzea, merkatua bera aztertzea, posizionatzea eta estrategia egokienak erabiltzea, bisibilitatea eskuratzeko eta erreputazioa eta helburuak lerratzeko asmoz. En un entorno laboral cada vez más competitivo, los y las profesionales deben diferenciarse a los ojos del mercado. La diferenciación requiere conocer la propia propuesta de valor, analizar el propio mercado, posicionarse y emplear  las estrategias más adecuadas para adquirir visibilidad y alinear reputación y objetivos.
Marka pertsonalak Marketinaren teknikak erabiltzen ditu, pertsonen posizionatzerako. La marca personal aplica las técnicas de Marketing al posicionamiento de las personas.
Tailerrean, hizlariak partaideei lagunduko die euren ibilbidean, marka propioa identifikatu arte; horretarako, tresnak emango dizkie, euren marka pertsonala eta erreputazioa defini, posizionatu, komunikatu eta kudeatu dezaten. En el taller, la ponente acompaña a las personas  participantes en su recorrido hasta la identificación de la marca propia, proporcionándoles  herramientas para definir, posicionar, comunicar y gestionar su marca personal y su reputación.
Tailerra lagungarria izango da bertaratuek euren egitasmo profesionalak gara ditzaten. El taller contribuye al desarrollo de los proyectos profesionales de las personas asistentes.
Balio anitzekoa da: edukiak erabilgarriak izango dira, bai euren ibilbidea birplanteatzen ari direnentzat, bai euren erakundeak lanean jarraitu nahi dutenentzat. Resulta polivalente: los contenidos son útiles tanto para participantes que se replanteen su trayectoria como para quienes vayan a continuar trabajando en la organización a la que ya están adscritos.
Bere ikuspegi praktikoa dela eta, partaideek berehala ezarriko dituzte eskuratutako ezagupenak.

Dado el enfoque práctico, los participantes aplican de forma inmediata los conocimientos adquiridos.

Edukiak

Contenidos

 • Nola funtzionatzen du marka batek? Zer da marka pertsonala? Oinarri teorikoak. Ezberdintasunak “pertsona markekin” alderatuta.
 • Marka bera eraikitzea: Balioak eta ezaugarriak.
 • Ibilbide-orria: Helburuak identifikatzea.
 • Posizionatzeko estrategiak: Marka-plana.
 • Erreputazioa: Jasotako erreputazioa eta erreputazio erreala.
 • Erreputazioaren jarraipenerako (Tracking) teknikak.
 • Zuzentzeko eta kudeatzeko teknikak.
 • Bibliografia eta bitarteko osagarriak.
 • ¿Cómo funciona una marca? ¿Qué es la marca personal? Fundamentos teóricos. Diferencias respecto de las “personas marca”
 • Construcción de la propia marca: Valores y atributos
 • La hoja de ruta: Identificación de objetivos
 • Estrategias de posicionamiento: El Plan de Marca
 • La reputación: Reputación percibida y reputación real
 • Técnicas de seguimiento (Tracking) de reputación
 • Técnicas de corrección y gestión
 • Bibliografía y recursos adicionales

Eragilea

Facilitadora

fotoNeus Arqués, www.neusarques.com

Manfatta Real Communication, www.manfatta.com

Neus Arqués,
www.neusarques.com

Manfatta Real Communication, www.manfatta.com

Parte hartzeko baldintzak

Metodología

Tailerraren helburua partaidea trebatzea da; trebatze hori Enpowerment bezala ulertua, hain zuzen. Hori dela eta, partaidearen parte-hartze aktiboa eskatzen du, markaren formalizazioaren fasean.

Partaide bakoitzak bere “Marka-koadernoa” egingo du, tailerraren erreferentzia nagusiekin, bai eta eskatuko zaizkion ariketekin ere.

El taller busca la capacitación del participante, entendida como Empowerment. Por ello requiere de su participación activa en la fase de formalización de la propia marca.

Cada participante elabora su “Cuaderno de marca” con las principales referencias del taller así como los diversos ejercicios que se le piden.

Tokia

Lugar

bolunta. Erronda kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean). Bilbo.

bolunta. C/ calle Ronda s/n, frente al nº 5. Bilbao

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Martxoak 20, osteguna, eta 21, ostirala.
Ostegunean, 16:00etatik 20:30era, eta ostiralean, 9:30etik 14:00etara.

Jueves 20 y viernes 21 de Marzo.
Jueves, de 16:00 a 20:30 horas Viernes, de 9:30 a 14:00 horas.

Prezioa

Precio

Prezioa: 150 €.
Ordaintzeko modua: dirua ondoko kutxabankeko IBANean sartu: 2095 0551 60 91 04008793
Ikastaroaren kodea: 6368.

Eragileak idatzitako liburuaren ale bana jasoko dute ikasleek: Y tú ¿Qué marca Eres? 14 claves para gestionar tu reputación personal.

Precio: 150 €.
Forma de pago:
Ingreso bancario en el siguiente IBAN de kutxabank: ES65 2095 0551 6091 0400 8793
Código de Curso: 6368.

El alumnado recibirá un ejemplar del libro de la facilitadora: Y tu ¿Qué marca Eres? 14 claves para gestionar tu reputación personal.

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.

Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.

Web orrian on-line matrikula egin daiteke. Ya está disponible en la web la matrícula online.
Ikastaroaren zati bat diruz lagun dezakezu zure enpresaren prestakuntza-kredituaren bitartez. Puedes financiar parte del curso con cargo al crédito formativo de tu empresa.
Fundación Tripartita fondo social europeo

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE