Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación  

Emozioen kudeaketa “Zahartze ona” sustatzeko tresna giltzarri gisa: uzkurduratik lasaitasunera

La gestión de las emociones como herramienta clave para potenciar el "buen envejecer": del desánimo a la serenidad

Bizirik mantentzen gaituen su emozionala, edozein adin dugula, munduarekin daukagun interakzio iraunkorraren bidez baino ezin da mantendu…

El fuego emocional que nos mantiene vivos, a cualquier edad, sólo se puede mantener con una interacción constante y perseguida de compromiso con el mundo…

Wayne W. Dyer Wayne W. Dyer
Zahartze prozesuaren esperientzia emozionalari buruz gogoeta egiteko gunea, bai eta nagusiei laguntzeko moduak ikasteko gunea ere, haien emozioak hobe kudea ditzaten; horrela, bizitzari “lotuak” jarrai dezaten, munduarekin konprometituta. Un espacio para reflexionar sobre la experiencia emocional en el proceso de envejecimiento y aprender formas para ayudar a las personas mayores a regular mejor sus emociones, de forma que sigan "enganchadas" a la vida, comprometidas con el mundo.

Ikastaroaren edukia

Contenidos del curso

 1. Ongizatea/ondoeza emozionala zahartzaroan: pertsonaren eta testuinguruaren faktore modulatzaileak.
 2. Nagusien esperientzia eta erregulazio emozionala.
 3. Nagusien arazo emozionalen analisi funtzionala: ondoeza emozionalaren jatorria eta mantentzea azaltzeko tresna bat, bai eta esku-hartzeko plana erabakitzeko tresna ere.
 4. Esku-hartze psikosoziala emozionalki ahulak diren nagusiekin: bakardade, tristura edo depresioa, gaixotasun egoera edo mendekotasuna… sentimendu horiek dituzten nagusien esku-hartzerako tresnak.
 1. Bienestar/malestar emocional en la vejez: factores moduladores de la persona y del contexto.
 2. Experiencia y regulación emocional en las personas mayores.
 3. Análisis funcional de problemas emocionales en personas mayores: una herramienta para explicar el origen y mantenimiento del malestar emocional y decidir el plan de intervención
 4. Intervención psicosocial con personas mayores emocionalmente vulnerables: herramientas para la intervención con personas mayores con sentimientos de soledad, tristeza o depresión, situación de enfermedad o dependencia, etc.

Eskuratuko diren gaitasunak

Competencias a adquirir

 • Esperientzia emozionala eta emozioen erregulazioa moldatzen duten faktoreak ezagutu eta ulertu, zahartze prozesu osoan.
 • Analisi funtzionaleko esparrua barneratu, nagusietan ohikoak diren zenbait arazo emozionalen sorrera eta mantentzea azaltzeko.
 • Esku-hartzeko plan bat diseinatzeko gaitasuna izan, arazoaren azalpen funtzional batetik abiatuta.
 • Esku-hartzeko estrategiak ikasi, bakardadean dauden nagusiekin esku-hartzeko edo interakzioan jarduteko.
 • Conocer y comprender los factores que moldean la experiencia emocional y la regulación de las emociones a lo largo del proceso de envejecimiento.
 • Interiorizar un marco de análisis funcional para poder explicar el surgimiento y mantenimiento de algunos problemas emocionales frecuentes en las personas mayores.
 • Capacidad para diseñar un plan de intervención partiendo de una explicación funcional del problema.
 • Aprender estrategias de intervención útiles para la intervención y/o interacción con personas mayores con soledad.

Eragileak

Facilitadoras

CUIDEMOS ikerketa-lantaldeko kideak, Global Ageing Research Network (GARN), International Association of Gerontology & Geriatrics erakundeko taldea da.
docentes.cs.urjc.es
Miembros del equipo de investigación CUIDEMOS, grupo perteneciente a la Global Ageing Research Network (GARN), International Association of Gerontology & Geriatrics docentes.cs.urjc.es
fotoMaría Márquez González. Doktorea Psikologia Klinikoan eta Osasunekoan. Madrileko Universidad Autonoma-ko irakasle titularra Psikologiako Fakultatean, 2011ko abendutik. Irakaslea Madrileko Universidad Autonoma-ko Psikologiako Fakultatean, 2003tik (laguntzailea, laguntzaile doktorea eta kontratatutako doktorea) María Márquez González. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Profesora Titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid desde diciembre de 2011. Profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2003 (Ayudante, Ayudante Doctora y contratada Doctora)
Andrés Losada Baltar. Rey Juan Carlos (URJC) Unibertsitateko irakasle titularra eta doktorea Psikologian Madrileko Universidad Autonoma Unibertsitatean. fotoAndrés Losada Baltar. Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.

Tokia

Lugar

bolunta. Erronda kalea z/g (5 zenbakiaren aurrean). Bilbo. bolunta. C/ calle Ronda s/n, frente al nº 5. Bilbao.

Datak eta ordutegia

Fechas y horarios

Ekainaren 4a, asteazkena, eta 5a, osteguna.
9:30etik 14:00etara eta 15:30etik 19:00etara.
Miércoles 4 y jueves 5 de Junio.
De 9:30h a 14:00 h y de 15:30h a 19:00 horas

Prezioa

Precio

Prezioa: 190 €.
Ordaintzeko modua: dirua ondoko kutxabankeko IBANean sartu: ES65 2095 0551 60 91 04008793
Ikastaroaren kodea: 6432.
Precio: 190 €.
Forma de pago:
Ingreso bancario en el siguiente IBAN de kutxabank: ES65 2095 0551 6091 0400 8793
Código de Curso: 6432.

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.
Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.
Web orrian on-line matrikula egin daiteke. Ya está disponible en la web la matrícula online.
Ikastaroa diruz lagun dezakezu zure enpresaren prestakuntza-kredituaren bitartez. Puedes financiar el curso con cargo al crédito formativo de tu empresa.
Fundación Tripartita fondo social europeo

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE