Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí Ver castellano
Animazio soziokulturaleko diploma - Espazioak eta komunikateak eraldatuz
Komunitateko animazio soziokulturala esperimentatu, auzoan aldaketak bultzatu, ideiak garatu, guneak hobetzeko ametsak modu kolektiboan abian jarri eta abar egin nahi baduzu…
Dinamizazio soziokomunitarioko eskolan, guztion artean sortzen dugu ingurunearekin batera errealitateak eraldatzeko.
Guztira: 400 ordu. Egitura hiru fase eta lau mailatan
2016ko urtarrilaren 19tik irailera arte
PRESTAKUNTZA KOMUNA:
Oinarrizko kontzeptuak eta garapena

80 ordu; derrigorrezkoa ikasle guztientzat. Asteartetan, 17:30etik 20:30era
ibilbideak
HAUTAZKO PRESTAKUNTZA: 120 ordu
Esku-hartzearen teknikak, estrategiak eta proiektuak. 108 ordu
Esku-hartze esparruak. 12 ordu
Garapena ikasgelan metodologia aktiboarekin
PRACTICUM: 200 ordu
Diseinua, ezarpena eta proiektuaren memoria
Maiatzatik irailara
OASIS METODOLOGIA BERRITZAILEA Esperimentazioa gune irekian
Datak: urtarrilak 22, 23, 24 y 29, 30 eta 31 Tokia: Portugaleteko Merkatua Proiektu berritzaileen garapena komunitatearekin batera. Otsailetik ekainera
oasisbizkaia.org
 
  Deskargatu Ibilbide A   Deskargatu Ibilbide B  
Harremanetarako
EDE Fundazioa
telefonoa
944009999 email web
Dinamizazio Soziokulturalaren diplomak Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak emandako aitorpen ofiziala du. logo GV-EJ
  Ikusi euskera
Diploma de animación sociocultural - Transformando espacios y comunidades
Si quieres experimentar la animación sociocultural en una comunidad, promover cambios en un barrio, desarrollar ideas, poner en marcha sueños de forma colectiva para mejorar espacios...
En la Escuela de dinamización sociocomunitaria cocreamos junto con el entorno para transformar realidades.
Total: 400 h. Estructura en tres fases y cuatro niveles
19 de enero a septiembre 2016
FORMACION COMÚN:
Desarrollo y conceptos fundamentales

80 h. obligatorio para todo el alumnado. Martes de 17:30 a 20:30
itinerarios
FORMACION OPTATIVA: 120 h
Técnicas, estrategias y proyectos de intervención. 108 h
Ámbito de intervención. 12 h
Desarrollo en aula con metodología activa
PRACTICUM: 200 h
Diseño, implementación y desarrollo del proyecto
Mayo a septiembre
METODOLOGÍA INNOVADORA OASIS Experimentación en espacio abierto
Fechas: 22, 23, 24 y 29, 30 y 31 de enero Lugar de realización: Portugalete Merkatu Desarrollo de proyectos innovadores junto con la comunidad. Febrero a junio
oasisbizkaia.org
 
  Descargar Itinerario A   Descargar Itinerario B  
Para contactar
EDE Fundazioa
telefonoa
944009999 email web
El Diploma Dinamización Sociocultural tiene reconocimiento oficial del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. logo GV-EJ