indartu
sareak
antolaketa babestu eta sendotzeko programa - programa de apoyo y fortalecimiento organizacional
ZUEN ERAKUNDEA MOLDATZEKO ETA BESTE BATZUEKIN IKASTEKO GARAIA DELA USTE DUZUE?   ¿CREES QUE ES EL MOMENTO DE ADAPTARSE Y APRENDER CON OTRAS ORGANIZACIONES?

Honen bidez, EDE Fundazioaren Aholkularitza Sozialak hirugarrensektoreko erakundeen arteko lan bateratuko gune batean parte hartzeko eskaintza luzatu nahi dio zuen erakundeari. Gune horretan erakundeen indartzean adituak diren pertsonen laguntza izango
duzue.

 

Consultoría Social de Fundación EDE se dirige a vuestra entidad para ofreceros participar en un espacio de trabajo conjunto entre organizaciones del tercer sector, acompañado por personas expertas en fortalecimiento de organizaciones, para impulsar la mejora en cada una de ellas y generar aprendizajes compartidos.

Proposamen hau Indartu programaren baitan dago. Programa hori BBK Gizarte Ekintzak eta EDE Fundazioak sustatzen dute elkarlanean, eta eskuhartze sozialeko Bizkaiko Hirugarren Sektoreko erakunde txiki eta ertainei zuzenduta dago.

 

Esta propuesta se enmarca en el programa Indartu, impulsado en colaboración entre BBK Obra Social y Fundación EDE, de fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector de Bizkaia, pequeñas y medianas, del ámbito de la intervención social.

"Konpainia barik egiten baduzu bidea, arinago joango zara, lagunduta bazoaz, urrutira joango zara"

Gehien interesatzen zaizuen laguntza mota aukeratu, eta bidaikideak bilatuko dizkizuegu.

 

"Si caminas sola irás más rápido, si caminas acompañada llegarás más lejos"

Decidid el acompañamiento que más os interesa y os buscamos compañía.

Egun, izena emateko epea irekita dago honako laguntze prozesuetan:

 

Actualmente está abierta la inscripción a los siguientes acompañamientos colectivos:

Baliabide pribatuen atzematea: Badaukagu ideia, ... eta orain zer?
Zeuen gizarte proiektuen iraunkortasun
ekonomikoa
ri buruzko esperientziak eta ezaguerak partekatzea, partaideen arteko sinergien sorrera bultzatuz, finantziazio aukera eta bide berriak identifikatuz, bai
jatorri pribatu dutenak,
bai norberak sortutakoak.

informazio gehiago

 

Captación de recursos privados: La idea la tenemos, ...¿Y ahora qué?
Compartir experiencias y aprendizajes en relación a la sostenibilidad económica de vuestros proyectos sociales, buscando la generación de sinergias entre las entidades participantes, identificando nuevas alternativas y oportunidades de financiación de carácter privado, y/o de generación de recursos propios.
más información

Zabaltze estrategikoak:
Zure erakunderako estrategia funtzeskoa dela uste duzu?
Era erraz, arin eta erabakitzaile batean eszenario berrian kokatzeko eta epe ertainera eta epe luzera estrategiak finkatzeko laguntzen dituzten esperientziak eta ezaguerak partekatzea. Planifikazio estrategiko on batek inprobisazio on bat ahalbidetzen duelako.
informazio gehiago

 

Despliegues estratégicos:
¿Piensas que la estrategia es clave para tu organización?
Compartir experiencias y aprendizajes que ayuden a las organizaciones a situarse en el nuevo escenario, a fijar sus estrategias a medio-largo plazo, de una manera sencilla, rápida y resolutiva, porque una buena planificación estratégica permite una buena improvisación.
más información

Indartu programak finantziazioaren %90reko laguntza eskaintzen du bi akonpainamendu hauetan.

 

El programa Indartu ofrece apoyo con el 90% de la financiación cubierta en estos dos acompañamientos.

Bi prozesu hauei edota beste aholkularitza-prozesuren bati buruzko jakiteko gogoa baduzue, gurekin harremanetan jarri.

 

Si tenéis interés en ellos o en cualquier otro tipo de proceso de consultoría no dudéis en poneros en contacto.

Informazio hau zuen interesekoa izango delakoan, adeitasunez agur.

 

Esperando que sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo.

Jaime Garcia
EDE Fundazioa Aholkularitza Soziala
 

Jaime García
Consultoría Social de Fundación EDE

ede taldeabbk