Fundación EDE

Intranet

Ikerketa Sozialeko Zerbitzua

Ikerketa sozialari esker errealitatearekin harremana izaten dugu, hobeto ezagutzeko, eta helburu praktikoa du. Gizartean bizitzeko galdera
garrantzitsuei erantzuna ematen dien neurrian, hobeto bizitzen laguntzen du, gizarteak aurrera egin dezan, erakunde eta zerbitzuek hobeto
funtziona dezaten, herritarrok errealitateaz gehiago jabe gaitezen eta abar.

Ikerketa Sozialeko Zerbitzutik ezagutzearen garrantzia indartzearen alde egiten dugu, plangintza eta berrikuntzako funtzioekin ikerketak
batzeko Ikerketaren bidez eraldaketa sozialera bideratutako ezagutza sortzen dugu, aplikazio‐helburua duten azterketak garatuz; horietan,
azterketaren xede, eta azken batean hartzaile, diren pertsonen eta erakundeen partaidetzari garrantzi berezia ematen zaie.

Informazio‐bilketa eta haren analisia bezero bakoitzaren esku jartzen dugu, lana hobeto egin dezan eta bere helburu soziala lortzen
laguntzeko. Ikerketak behar bezala jarduteko aukera eskaintzen die, ezagutza objektiboak sortzen duen konfiantzarekin.

Deskargatu Ikerketa Sozialeko Zerbitzua aurkezpena pdf

 

C/ Simón Bolívar, 8 b – planta baja
48010 Bilbao
Tfno.: 944 009 999
Fax: 944 029 096
E-Mail: gizaikerketak@fundacionede.org

Zer dugu bereizgarri?

Zer ikerketa mota egiten dugu?

Ikerketa sozial aplikatua egiten dugu. Lortzen diren ezagutzak aplikatzea edo erabiltzea lortu nahi izatea da horren bereizgarria. Gure
jardueran, izaera gogoetatsua, sistematikoa eta metodikoa duten arazoen irtenbide edo ezagutzen bilaketa egiten dugu, nahita. Prozesu horren
bidez, informazio garrantzitsua eta fidagarria lortzen dugu, eta ulertzeko, egiaztatzeko, zuzentzeko... baliagarri zaigu.

Metodoa (kuantitatiboa edo kualitatiboa) ikerketa horretan egin beharreko bidea da, eta informazioa biltzeko teknikek (behaketa,
sakontasunean elkarrizketatzea, galdetegia, edukiaren analisia, eztabaida‐taldeak
...) bide hori egiteko modua zehazten dute. Gure ikerketa bakoitzaren diseinuan aurrez ezarritako helburuak lortzeko konbinazio egokiena ezartzen dugu, eskuragarri ditugun bitarteko eta
baliabideetara egokituz.

Aztertu egiten dugu-Deskribatu egiten dugu-Azaldu egiten dugu

Analisian hartutako ikuspegiaren arabera: Aztertu egiten dugu –arazora hurbildu eta haren ikerketa lantzeko gakoak bilatzen saiatzen gara‐; Deskribatu egiten dugu –kolektibo edo egoeraren ezaugarriak aipatzen ditugu‐; edo Azaldu egiten dugu –gertakarien eta egoeren arteko lotura aztertzen dugu, aztertzen ari garen errealitatearen zergatiak bilatuz‐.

Gure ikerketetako batzuetarako sarbidea

 1. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2013). EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES EN LOS CENTROS ESCOLARES DE BIZKAIA.
 2. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2013). OROITEKA:ARCHIVO DE LA EXPERIENCIA.
 3. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2013). EUSKALMEMORIALA: LAS VÍCTIMAS VASCAS DEL HOLOCAUSTO NAZI.
 4. GORABIDE (2013). Factores que intervienen en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 29p.
 5. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2013). La participación social de las personas mayores en la CAPV. Sistema de indicadores. 65p.
 6. ARARTEKO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2013). El impacto de la crisis en la infancia: La realidad Vasca. Una reflexión cuantitativa. 56p.
 7. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (2012). Sistema de indicadores para la descripción del panorama de las familias en la CAPV. 159p.
 8. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2012). Experiencias de solidaridad de jóvenes migrantes. La integración social a través del voluntariado. 112p.
 9. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (2012). Estudio sobre el voluntariado en la CAPV: cuantificación y caracterización. 289p.
 10. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2012). Violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad. 190p.
 11. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2012). Mujeres y víctimas de violencia de género: vivencias y demandas. 103p.
 12. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (2012). La violencia machista contra las mujeres en la CAPV: precepción, incidencia y seguridad. 18p.
 13. ASEBI-ASOCIACIÓN BIZKAIA ELKARTEA ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA (2012). Estudio diagnóstico sobre la situación, necesidades y demandas de las personas con EBH y sus familias. 98p.
 14. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (2011). Sistema de indicadores para el seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV. 192p.
 15. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2011). Un acercamiento a los procesos de inserción sociolaboral de personas extoxicómanas. 216p.
 16. FUNDACIÓN EDE. SERVICIONDE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2011). Relaciones de solidaridad entre inmigrantes: acercamiento a las redes informales de apoyo a menores y jóvenes no acompañados en la CAPV. 181p.
 17. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2011). La variable edad en la intervención con las mujeres víctimas de la violencia de género. 79p.
 18. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE POLÍTICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (2010). Aproximación a las necesidades y demandas de la infancia y la adolescencia en la CAPV. 227p.
 19. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE JUVENTUD (2010). Mapa de Recursos de Ocio y Tiempo Libre en periodo vacacional en la CAPV. 97p.
 20. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. CONSEJO VASCO DE VOLUNTARIADO (2003-2009). Informe sobre la situación del voluntariado en la CAPV. 73 p.
 21. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2009). Análisis de los anuncios televisivos de las campañas de prevención de drogodependencias y su incidencia en la población adolescente y juvenil. 157 p.
 22. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2008-2009). Envejecer con éxito: prevenir la dependencia. 119 p.
 23. DEFENSORÍA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (2009). El estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de sus derechos y la calidad de vida en la CAPV. 474 p.
 24. FUNDACIÓN EDE. BAKEOLA (2008). Efecto de los juegos cooperativos en la creatividad para la resolución de conflictos. 146p.
 25. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (2008). Hacia un Plan Integral de Participación Social de las personas mayores. Diagnóstico de la situación de las personas mayores en la CAPV. 51 p.
 26. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESIGACIÓN SOCIAL (2008). Familias inmigrantes asentadas en la CAPV: los caminos hacia la integración. 63 p.
 27. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2008). Estudio sobre las posibilidades de incorporación de las personas usuarias de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de voluntariado. 253 p.
 28. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (2008). Informe sobre el voluntariado en Bizkaia. 132 p.
 29. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (2007). ESTUDIO DE REFERENCIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CAPV. 64p.
 30. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (2007). ESTUDIO DE REFERENCIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CAPV. Informe de buenas prácticas e intervenciones significativas en materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la CAPV. 144p.
 31. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2006). Estudio para el diseño de un sistema integral de apoyo a personas cuidadoras de mayores en el municipio de Bilbao. 258 p.
 32. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE BIENETAR SOCIAL. CONSEJO VASCO DE VOLUNTARIADO (2005). El voluntariado Vasco. Análisis de un compromiso. 133p.
 33. GOBIERNO VASCO. DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL (2005). Evaluación del proceso de implementación del Plan Vasco de Voluntariado y análisis del Plan Estatal y otros planes de voluntariado autonómicos.143 p.
 34. BOLUNTA (2005). Evolución del asociacionismo en Bizkaia. 74p.
 35. FUNDACION EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2004). Los procesos de exclusión social de las mujeres solas en la CAPV. 326 p.
 36. BOLUNTA (2004). Estudio sobre el voluntariado en Bizkaia. 196 p.
 37. GOBIERNO VASCO (2002). Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la educación no formal en la CAPV. 161 p.
 38. FUNDACIÓN EDE. SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (2002). El Tiempo Libre Educativo en Bizkaia. 86 p.

Zerbitzuen katalogoa

 1. IKERKETARAKO ETA BESTE LANKIDETZA BATZUETARAKO AHOLKULARITZA METODOLOGIKOA
  Beste erakunde batzuek zuzendutako ikerketa sozialeko proiektuetan parte hartzen dugu, hainbat prozesu partzial gure gain hartuz, hala nola: proiektuaren egokitzapen- eta bideragarritasun-azterketa; ikerketaren diseinua; laguntza-deialdietara proiektua aurkezten laguntzea; informazio-bilketako tresnak egitea; landa-lana; estatistika-datuak ustiatzea; bigarren mailako iturrien analisia; emaitzen argitalpena eta hedapena eta abar.
 2. ZERBITZUAREN KALITATEAREN ETA ASEBETETZEAREN AZTERKETAK
  Kolektibo baten asebetetzea neurtzen dugu (ordaindutako pertsonala, borondatezko langileak, erabiltzaileak, emaileak...), gai batekin lotuta, hobekuntza arloak detektatzeko eta zerbitzuaren jarduera bideratuko duten proposamenak ezartzeko.
 3. PROGRAMEN EBALUAZIOA
  Programa batek (emaitzek) helburu-kolektiboan duen eraginaren maila neurtzen dugu, baita horren eboluzioa eta azterketa prospektiboa ere, betiere, esku-hartzeko eta prebentzioko prozesuak hobetzeko oinarriak ezartzeko asmoz.
 4. MERKATU AZTERKETAK
  Populazioaren sektore baterako ekipamendu edo zerbitzu jakin baten bideragarritasuna aztertu dugu eremu geografiko jakin batean, haren beharra aztertzeko. Eragina duten joerak identifikatu ditugu, hartzaileen beharrak ebaluatu ditugu, proiektuak garatzen dituzten edo antzeko zerbitzuak ematen dituzten erakundeak aztertu ditugu.
 5. BALIABIDEEN MAPA
  Baliabideen eskaintza jakin baterako (hartzaileen, eragin-eremuaren, eskaintzaren erakunde arduradunen eta abarren arabera) hurbilketa egiten dugu, informazio zehaztua, sailkatua, eta oro har, baliabideen kokapena biltzen duen informazioa lortzeko asmoz. Oso erabilgarria da hutsuneak identifikatzeko eta jarduera-programa jakinak egitea motibatzeko.
 6. ERREALITATEAREN DIAGNOSTIKOAK ETA BEHARRAK DETEKTATZEA
  Lurralde-esparru eta denbora-tarte orokor batean edo arlo jakin baten inguruan kolektibo jakin baten, erakunde jakin baten edo sektore jakin baten egoera deskribatzen dugu, Geroago jarduera-plan bat egiteko orientabide gisa balio dezake, edo erakundeen jarduera berrantolatzeko prozesuei edukia eman diezaieke. Erantzuteke dauden gaiak ezagutzen hasteko aukera ematen duen neurrian, egungo beharrei erantzunak egokitzeko modu onena zehazteko aukera ematen du.
 7. INTERES OROKORREKO AZTERKETA SOZIALAK
  Errealitate sozial jakin batean eragiten duten gertakariak deskribatu, aztertu eta interpretatzen ditugu. Azterketaren helburua arazo sozial bat izaten da beti, garaiko jakin-min edo interesen ondoriozkoa. Interesgarria izaten da haren erabilgarritasun praktiko edo teorikoagatik, presazkotasunagatik, eragiten dien pertsona kopuruagatik... Zalantzak argitzeko errealitate jakinari buruz sakontzeko bideratzen da edo puntu ezezagunen bat argitzeko; beraz, informazio kritikoa ematen du, bereziki garrantzitsua gaur egungo gizartean, etengabe aldatzen ari baita.

 

moodle fundación ede fundazioa
eman izena
europa direct bizkaia
emaktiva
enplegu-zentroa
linkedin fundación ede fundazioa
facebook fundación ede fundazioa
youtube fundación ede fundazioa
opari-txekea
+ info

Onarpenak

Bikain

Igualdad

+ info

ETL blog

ede taldea

Hirugarren Sektoreko Hiztegi Teknikoa

 

EDE Fundazioa | Simon Bolivar 8 B. 48010 Bilbo | 94 400 99 99 | Astelehenetik Ostiralera: 8:30etik 18:30era | ede@fundacionede.org | lege oharra