INFO -

INFO

Aldez aurretik eskertzen dizugu zure laguntza; halaber, gogorarazten dizugu, galde-sorta honen bidez bilduko den informazioa konfidentzialki prozesatuko dela, 15/1999 Legean (abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa) xedatutakoaren arabera.

Edozer argitu nahi baduzu, jo hona: Dokumentazio eta Informazio Zentroa. EDE Fundazioa. Proiektuaren arduraduna: Roberto Folgueira. Helbide elektronikoa: rfolgueira@fundacionede.org. Telefonoa: 94.402.90.95

Ikerketa honetan ez da kirol-arloko erakundeei buruzko informaziorik bilduko. Erakunde horietakoa bat zara, EZ bete galde-sorta hau

Irizpide hauek betetzen dituzten erakundeek bakarrik bete beharko dute galde-sorta hau:

  • Legez eratutako erakundea izatea.
  • Jarduneko erakundea izatea (azken urtean jardun duena).
  • Irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea.
  • Gutxienez egoitza edo ordezkaritza bat Bizkaiko Lurralde Historikoan duen erakundea izatea.
  • Zentzu zabalean gizartegintzan diharduen erakundea izatea, hots, GIZARTE INGURUNEA hobetzea helburu duena, hain zuzen, eremu askotatik, hala nola, gizarte-ekintzatik, kulturatik, garapeneko lankidetzatik, giza eskubideetatik, osasunetik, aisiatik eta astialditik, enplegutik, ingurumenetik...
  • Kudeaketa-autonomia izatea eta enpresengandik, administrazio publikoengandik, aurrezki-kutxengandik, alderdi politikoengandik eta sindikatuengandik independente izatea (hau da, gobernu-organoetan, erakunde horien ordezkarien % 50etik gora ez izatea).

logos lege oharra